Materiał Partnera

Zasady eksportu i importu w ramach UE i krajów trzecich

Zasady eksportu i importu w ramach UE i krajów trzecich

Zarówno eksport i import pełnią niezwykle istotną rolę w gospodarkach wszystkich krajów, w tym polskiej. Funkcjonowanie w ramach Unii Europejskiej znacznie ułatwiło przywóz i wywóz towarów z  Polski do krajów wspólnotowych w większości eliminując cła i podatki, co znacznie uprościło procedury formalne, sprzyjając wymianie handlowej. Z tego powodu wewnątrz unijnego rynku pojęcia eksportu i importu zmieniły nieco swoje znaczenie, co może wprowadzać w błąd przedsiębiorców. Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku zgłaszania faktu dokonywania obrotu towarami pomiędzy unijnymi krajami w ramach systemu Intrastat. Poniżej prezentujemy krótkie omówienie tych dwóch kwestii, co pozwoli rozwiać podstawowe wątpliwości w tej materii.

WDT i WNT

Wraz z przystąpieniem do Unii Europejskiej zmieniły się zasady w obrocie towarami i usługami pomiędzy Polską a krajami unijnymi, co znalazło odbicie w definicji eksportu i importu oraz ich praktyce. Eksport towarów z Polski do krajów członkowskich definiowany jest jako wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT) i z pewnymi wyjątkami obejmuje całość takich transakcji, z kolei zakup towarów od firm z innych państw unijnych jest ujmowany jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT). Wprawdzie w większości takich operacji stawka podatku VAT jest zerowa, to jednak należy ją uwzględnić, a następnie odliczyć w rozliczeniach, co jest uwarunkowane spełnieniem określonych warunków. Specjalistka prawa celnego z krakowskiej firmy Agencja Celna Żakiewicz zaznacza, że obrót towarów i usług na wewnętrznym rynku Unii Europejskiej nie jest traktowany jako export-import, a pojęcia te obowiązują jedynie kiedy jedną ze stron lub beneficjentem transakcji jest podmiot gospodarczy rezydujący na terenie państwa spoza Wspólnoty. Niezwykle istotne jest korzystanie z firm zajmujących się doradztwem i obsługą celną, które mają wiedzę i doświadczenie w prowadzeniu transakcji z krajem, z którym podejmujemy wymianę handlową. Zarówno stawki podatkowe, jak i wymagane dokumenty, różnią się w zależności od państw lub innych unii celnych.

Intrastat

Pomimo uproszczenia procedur podmioty gospodarcze dokonujące obrotu dóbr na obszarze Unii powyżej określonej przepisami wartości, są zobowiązane do tworzenia deklaracji Intrastat, mającej na celu głównie dostarczanie danych statystycznych. Pod ten wymóg podlegają również dobra przemieszczane w ramach leasingu i pożyczek, nabycia nieodpłatnego, naprawy lub ich przetwarzania oraz instalacji w ramach prowadzonych prac budowlanych. Aby właściwie wypełnić wymagane deklaracje warto skorzystać z porad celnych i prawnych agencji celnych, gdyż nieuwzględnienie lub błędne rozliczenie dóbr może skutkować grzywną finansowa lub utratą możliwości odpisów podatkowych. Przygotowaniem deklaracji Intrastat oraz reprezentowaniem klientów przed organami celnymi zajmuje się na krajowym rynku sporo firm posiadających doświadczenie w zastosowaniu prawa celnego, nie powinno być więc problemu ze znalezieniem rzetelnej agencji.

Opracowanie:
Kraków, Nad Drwiną 10
tel. 12 653 52 66
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz