Materiał Partnera

Zasady bezpiecznego transportu kruszywa

Zasady bezpiecznego transportu kruszywa

Prace budowlane wymagają dostarczenia na ich miejsce różnego rodzaju kruszywa. Najczęściej jest to piasek lub żwir. Terminowe dostarczenie tego typu materiałów zapobiega powstawaniu opóźnień i przestojów na budowie. Podczas transportu należy przestrzegać zasad, które umożliwiają bezpieczną realizację zlecenia. Zająć się mogą nim tylko firmy posiadające stosowne uprawnienia. Jakimi zasadami kierują się firmy świadczące usługi transportu kruszywa?

Wybór samochodu transportowego

W celu przewozu materiałów sypkich firmy transportowe są wyposażone w odpowiednio do tego przystosowany sprzęt i samochody specjalne przeznaczone do tego zadania. Transport kruszywa często odbywa się za pomocą tak zwanych pojazdów samowyładowczych, a przede wszystkim wywrotek. Pojazdy takie różnią się wielkością i ładownością, dlatego wybór odpowiedniego nie zawsze jest taki oczywisty. Naczepa stosowana do przewozu kruszywa w głównej mierze zależy od jego rodzaju. Znaczenie tu ma przede wszystkim jego ziarnistość. Na bezpieczeństwo przewozu kruszywa w większym stopniu wpływają zasady jego umieszczania na naczepie.


Przygotowanie do transportu

Podczas ładunku żwiru w celu jego transportu trzeba kierować się kilkoma ważnymi zasadami, by zapewnić bezpieczeństwo przewozu. Po pierwsze trzeba przestrzegać odpowiedniej masy pojazdu, a więc ładunek nie może przekroczyć dopuszczalnej jej wartości lub oznaczonej ładowności samochodu. Sposób rozmieszczenia załadunku na naczepie także ma istotne znaczenie, gdyż wpływa na statyczność samochodu. Nie powinien zatem powodować nadmiernych obciążeń na jego oś. Poza tym, ładunek nie może ograniczać widoczności kierowcy, zasłaniać świateł ani w żaden sposób utrudniać poruszanie się w ruchu drogowym. Przestrzeganie wspomnianych zasad bezpieczeństwa jest konieczne, by w zgodzie z prawem podjąć się przewozu kruszywa.

Przepisy prawne

Zasady przewozu kruszywa mają swoje źródło także w przepisach prawa. Definiuje je ustawa prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 roku. To tu znajdziemy wszelkie wymagania, co do zasad załadunku i jego wagi. Ustawa zwraca także uwagę na szczelność skrzyni załadunkowej, która zapobiega wysypywaniu się kruszywa podczas jego transportu. Zwłaszcza na drogach z nierównościami i wybojami. Poza tym firma, którą zatrudnimy w celu przewozu kruszywa musi posiadać wszelkie zezwolenie i licencje umożliwiające wykonanie zlecenia. Do zasad bezpiecznego transportu tego rodzaju materiałów budowlanych zaliczamy także zatrudnianie przez przedsiębiorstwa transportowe wykwalifikowanych kierowców.

Zapewnienie bezpieczeństwa podczas transportu kruszywa wymaga zastosowania się do zasad bezpieczeństwa załadunku. Firma Wielobranżowa posiada specjalistyczny sprzęt i odpowiednio przeszkolonych pracowników do tego celu – wszystko to sprawia, że materiał zostaje zawsze bezpiecznie przewożonych na wyznaczone miejsce w ustalonym terminie
Opracowanie:
Wrocław, Zajączkowska 3a
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz