Materiał Partnera

Zakładanie spółki, a przepisy prawa

Zakładanie spółki, a przepisy prawa

Zanim założysz spółkę musisz poznać podstawowe zasady, które Ci na to pozwolą. Przede wszystkim musisz określić, jakiego rodzaju spółkę chcesz założyć. W zależności od rodzaju spółki będą inne wymogi prawne do spełnienia. Następnie powinieneś się dowiedzieć, jakie skonstruować zapisy w umowie nowej spółki, aby były dla Ciebie jak najkorzystniejsze.

Rodzaje spółek

 – Istnieje kilka rodzajów spółek, z których możemy wydzielić dwa rodzaje – spółki osobowe: komandytowa, jawna, partnerska, cywilna oraz spółki kapitałowe: z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjna – informuje ekspert z Kancelarii Radcy Prawnego Wiesława Piotra Karpa.

Założenie każdej z nich wiąże się z określonymi wymogami prawnymi. Spółki kapitałowe przeznaczone są dla dużych firm w celu np. wejścia na giełdę i dlatego nie będziemy się nimi zajmować w niniejszym poradniku. Spółki osobowe możesz założyć tradycyjnie lub przez Internet i mogą być zakładane (z wyjątkiem partnerskiej) przez osoby fizyczne i prawne. Spółka partnerska przeznaczona jest dla przedstawicieli wolnych zawodów, np. adwokata, brokera, aptekarza, architekta. Dopuszcza ona wykonywanie przez jej członków więcej niż jednego wolnego zawodu, a każdy z członków ma status partnera. Najprostszą formą spółki jest spółka cywilna, którą tworzą odrębne działalności gospodarcze. Działalność tej spółki reguluje kodeks cywilny, a pozostałych spółek Kodeks spółek handlowych. Spółkę cywilną zawiera się poprzez sporządzenie umowy, pozostałe wymagają dodatkowo rejestracji w KRS.

Odpowiedzialność majątkowa członków spółki

Jedną z najważniejszych kwestii, którą powinieneś wziąć pod uwagę przed założeniem spółki, jest odpowiedzialność majątkowa jej członków. Panują tu zasady solidarności i subsydiarności. Pierwsza nakłada na współwłaścicieli spółki odpowiedzialność majątkową za zaciągnięte zobowiązania solidarną, a więc opowiadają oni majątkami spółki i osobistymi. Zasada subsydiarności zakłada odpowiedzialność majątkiem osobistym tylko wtedy, kiedy komornik stwierdzi bezskuteczność egzekucji wierzytelności majątkiem spółki. I tak w przypadku spółki cywilnej odpowiedzialność za zobowiązania spółki ponoszą solidarnie wszyscy wspólnicy majątkiem spółki oraz własnym. W przypadku spółki jawnej stosuje się zasada subsydiarności –  odpowiedzialność majątkowa jest ograniczona do majątku spółki. Dopiero kiedy nie można pokryć wierzytelności z majątku spółki, wierzyciel może sięgnąć po majątek jednego ze wspólników. W przypadku spółki komandytowej natomiast odpowiedzialność majątkowa jest ograniczona. Komandytariusz odpowiada za zobowiązania spółki tylko do ustalonej kwoty komandytowej, natomiast komplementariusz już całym swoim majątkiem.

Jeśli jesteś zainteresowany założeniem spółki i nie wiesz, jaki rodzaj będzie najkorzystniejszy, zwróć się o poradę do radcy prawnego, który przedstawi zalety i wady poszczególnych spółek.

Oceń artykuł (1)
5.0
Komentarze
Dodaj komentarz