Materiał Partnera

Wycieczka szkolna – dużo zachodu, ale jaka frajda!

Wycieczka szkolna – dużo zachodu, ale jaka frajda!

Kto z nas nie wspomina z przyjemnością szkolnych wycieczek? Nasze dzieci także je uwielbiają. Jest to okazja do integracji z grupą, wspaniała przygoda, a zarazem dodatkowa lekcja. Wycieczki szkolne, jako uzupełnienie programu nauczania, dają możliwość poznania świata, różnych realnych sytuacji od strony praktycznej. Dają też wiedzę o różnych ciekawych miejscach, które odwiedzamy i doświadczenie, którego nie da się nabyć siedząc w szkolnej ławce.

Prawne aspekty finansowania i organizowania wycieczek szkolnych

Szkolne wycieczki to nie lada zadanie logistyczne. Organizowane są w ścisłej współpracy kilku instytucji i wielu osób: szkoły, jako instytucji, nauczyciela, biura turystycznego, rodziców. Aby wszystko przebiegało pomyślnie i spokojnie, wprowadzono przepisy, które regulują zasady organizowania szkolnych wycieczek. Jest to Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki. Rozporządzenie to określa mianem organizatora – szkołę. To dyrektor, jako osoba reprezentująca szkołę, wydaje zgodę na wycieczkę. Zwykle wycieczkę organizuje się oczywiście we współpracy z biurem podróży, które w tym wypadku jest podwykonawcą usługi. Sprawa nieco się komplikuje, kiedy dochodzimy do finansowania wycieczki szkolnej. Jako rodzice, wiemy dobrze, kto płaci za szkolną wycieczkę naszych dzieci – my płacimy. Ale przecież nie podpisujemy umowy z biurem turystycznym, a pieniądze zwykle przekazujemy nauczycielowi na wywiadówce przed wycieczką. Jak to więc działa? Po prostu – pieniądze lądują na odpowiednim sub-koncie szkoły i to szkoła, jako jednostka zlecająca, rozlicza się z biurem. Aby jednak mogło się to odbyć, szkoła publiczna już wcześniej musi takie wydatki zaplanować w swoim budżecie rocznym. Szkoła bowiem, jest to państwowa jednostka budżetowa, zatem może jedynie dysponować w taki sposób środkami finansowymi, jaki jest zgodny z zatwierdzonym planem finansowym.


Wycieczka szkolna od strony praktycznej

Jeśli chodzi o sytuację faktyczną, gdzie nie posługujemy się definicjami prawnymi, lecz mową potoczną, wycieczkę najczęściej organizuje wychowawca klasy, w porozumieniu z rodzicami, bądź samymi uczniami klas starszych. To dzieci lub rodzice wybierają cel wycieczki, czyli atrakcyjne turystycznie miejsca, które chcą odwiedzić. Biuro turystyczne Mazur Tourist ma wiele interesujących propozycji wycieczek na terenie północnej Polski. Oczywiście wycieczki szkolne po Polsce to tylko jedna z możliwości, organizuje się przecież także wycieczki zagraniczne. Dzieci i młodzież zawsze bardzo sobie cenią taką wycieczkę autokarem na kilka dni, kiedy nie muszą odrabiać lekcji i uczyć się w dusznych salach.

Opracowanie:
Olsztyn, Kołobrzeska 1
tel. 89 522 14 99
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz