Materiał Partnera

Współpraca geodety z projektantem i wykonawcą

Współpraca geodety z projektantem i wykonawcą

Obecność geodety na placu budowy jest konieczna, a każda inwestycja musi się odbyć w oparciu o precyzyjne pomiary dokonane właśnie przez osobę ze specjalistycznymi uprawnieniami oraz kwalifikacjami. Dlatego istotne jest zatrudnienie go już na etapie wstępnego planowania, kiedy będzie mógł współpracować z projektantem. Na czym dokładnie polegają zadania geodety?

Istotna rola od początku

Przy planowaniu jakiejkolwiek inwestycji budowlanej należy wziąć pod uwagę kluczową rolę geodety. Zagospodarowanie terenu jest praktycznie niemożliwe bez jego dokładnych pomiarów. Jego współpraca z projektantem pozwala na zaplanowanie budowy zgodne z warunkami, jakie oferuje konkretna działka. W ten sposób można uniknąć rozmaitych problemów podczas realizacji koncepcji. Projektant musi działać w oparciu o dane, które przedstawia mu geodeta, i dostosować do nich swój plan. Tak z pozoru banalne zadanie, jakim jest postawienie ogrodzenia, musi być poparte wcześniejszym wytyczeniem granic działki. Tylko w ten sposób można uniknąć kłopotliwej sytuacji, kiedy bez pozwolenia zabudowujemy teren sąsiada. Geodeta musi też wykonać mapę do celów projektowych. Jak wskazuje sama nazwa, jest ona niezbędna architektowi, daje też możliwość rozplanowania poszczególnych przyłączy. Precyzyjne usługi geodezyjne świadczą jedynie najlepsi specjaliści, których pomiary są gwarancją dobrze zrealizowanej inwestycji budowlanej. Geo-Grafik. Usługi geodezyjne i projektowe Bartosz Duchowski to profesjonalna pomoc już od początku budowy dzięki doświadczeniu, wiedzy i świetnemu zapleczu technicznemu.

W trakcie budowy i po niej

Ogromna rola geodety w procesie budowy np. domu jednorodzinnego polega nie tylko na wytyczeniu granic i sporządzeniu mapy do celów projektowych. Po określeniu koncepcji musi nastąpić umieszczenie planów z projektu w postaci fizycznej na działkę. Proces ten to wytyczanie budynku i jest kluczowy w kontekście sprawnej realizacji inwestycji. Skutki wynikające z niedokładnego przeniesienia projektu na teren mogą być spore: w skrajnych przypadkach będzie konieczna nawet rozbiórka całego obiektu. Dlatego istotne jest, by usługi geodezyjne pozostawić w rękach wykwalifikowanego specjalisty, czyli uprawnionego geodety posiadającego doświadczenie w realizowaniu tego typu usług. Warto też pamiętać o tym, że musi on odwiedzić plac budowy na etapie prac wykończeniowych. Mapy powykonawcze są bowiem jednym z kilku dokumentów niezbędnych do otrzymania pozwolenia na zamieszkanie danego budynku. Jak się więc okazuje, rola geodety podczas inwestycji budowlanej oraz jego sprawna współpraca z projektantem i wykonawcą stanowią podstawę szybkiej realizacji założonego planu.

Opracowanie:
Piotrków Trybunalski, al. 3 Maja 2 lok. 311
tel. 660 783 966
Oceń artykuł (0)
0,0
Komentarze
Dodaj komentarz