Materiał Partnera

Warto poznać grunt pod domem

Warto poznać grunt pod domem

Choć wymagania prawne w Polsce nie są precyzyjne co do tego, czy budując dom niezbędne jest wykonanie specjalistycznej ekspertyzy podłoża przez geotechnika, warto mimo wszystko rozważyć taki krok. Aby uniknąć przykrych niespodzianek w przyszłości, warto wiedzieć na jakim gruncie będzie budowany nasz dom.

Prawo w Polsce nie jest precyzyjne w zakresie tematu podłoża przeznaczonego pod inwestycję domu. Do jeszcze niedawna obowiązywała zasada, że to architekt na etapie projektowania inwestycji określał warunki gruntowe i zawierał je w przygotowywanym projekcie. Od pewnego czasu jednak to architekt powinien podjąć decyzję o tym, czy tego typu ekspertyza, przygotowywana przez geotechnika jest wymagana. Niezależnie jednak od jego decyzji, organ wydający pozwolenie na budowę może zażądać takiego dokumentu. Warto zatem zwrócić się do specjalistycznej firmy wykonującej tego typu usługi geologicznej, o sporządzenie fachowej ekspertyzy gruntu. Jednym z takich przedsiębiorstw jest firma Recobud, dziąłająca na co dzień w Gorzowie Wielkopolskim.

Rzut oka w głąb podłoża

Zlecenie badania podłoża specjalistycznej firmie świadczącej usługi geologicznego badania gruntu to rozsądna decyzja. Fachowiec dzięki takiemu badaniu będzie w stanie odpowiedzieć na pytanie gdzie znajdują grunty o słabej nośności lub o niejednolitej strukturze. Jednocześnie wykona analizę stanu wód gruntowych, a tym samym przekaże nam wiedzę o ewentualnych zagrożeniach, które mogą się pojawić w późniejszym etapie budowy lub eksploatacji domu. Firma Recobud oferuje profesjonalne i rzetelne badania gruntu pod budowę, sprawdzając różne typy podłoża oraz sporządzając opinie geotechniczne z wykonanych badań. Jak już wspomniano, tego typu dokument może okazać się kluczowy przy okazji podejmowania decyzji o wydaniu zgody na prace budowlane.

Różne typy podłoża

Najkorzystniejsze warunki gruntowe są określane mianem prostych. Jest to sytuacja w której nie występuje zagrożenie z powodu występowania wód gruntowych, a grunt jest nośny, zaś jego warstwy ułożone są równolegle do powierzchni terenu. W przypadku warunków trudnych warstwy gruntu nie występują w formie ciągłej oraz istnieje spore ryzyko podnoszenia fundamentów przez wody gruntowe, a nośność gruntu jest słaba (np. torfy lub mady). W przypadku warunków najbardziej skomplikowanych, gdzie teren inwestycji obejmuje tereny zagrożone osuwaniem się, koszty inwestycji znacząco wzrosną, ze względu na potrzebę przygotowania i zabezpieczenia takiego terenu.

Opracowanie:
Gorzów Wielkopolski, Niepodległości 39 lok. 25
tel. 792 010 591
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz