Materiał Partnera

W jakich sytuacjach potrzebny jest notariusz?

W jakich sytuacjach potrzebny jest notariusz?

Załatwianie ważnych spraw w różnego rodzaju urzędach, podpisywanie umów, sporządzanie spadków oraz dużo innych aktywności prawnych, w których niezbędne jest wsparcie notariusza, sprawia, że jest to zawód niezwykle powszechny i przydatny. W niektórych przypadkach postępowanie administracyjne może być nawet zablokowane, jeśli dokument nie będzie potwierdzony przez notariusza.

W jakim celu istnieje zawód notariusza?

Część osób, które z powodu uczestnictwa w procesie administracyjnym potrzebowały zatwierdzenia dokumentu przez notariusza, zastanawiała się na pewno nad zasadnością tego zawodu. Dlaczego czynność, jaką jest zatwierdzenie różnego rodzaju dokumentów, jest tak istotna? Wynika to z faktu, że na drodze działań urzędowych niezbędne jest poświadczenie zgodności z istniejącym i funkcjonującym prawem oraz „zgodności z oryginałem” przez uznany prawomocnie urząd. Tym podmiotem jest właśnie notariusz.

Notariusz zajmuje się między innymi potwierdzaniem zgodności różnego rodzaju oświadczeń lub dokumentów z prawem. Można na niego liczyć także w sprawach doradczych dotyczących sporządzania wielorakich zapisów egzekwowanych w sądach i urzędach. Ciesząca się zaufaniem wielu klientów Kancelaria Notarialna Lissewski to odpowiednie miejsce dla wszystkich, którzy potrzebują dobrego notariusza w Bydgoszczy.

Kiedy zgłosić się do notariusza?

Działalność notarialna jest niezbędna w większości postępowań administracyjnych. Najczęściej do kancelarii notarialnej zgłaszać się należy przy sporządzaniu wszelkiego rodzaju dokumentów, które w jakikolwiek sposób są zweryfikowane przez urzędy, sądy czy inne instytucje, które wymagają niezawisłego potwierdzenia zgodności z obowiązującym prawem i z rzeczywistym stanem.

Czasem zdarza się, że wizyta u notariusza trwa jedynie kilka minut. W niektórych sytuacjach jest niezbędna dłuższa współpraca. Jest tak na przykład przy tworzeniu indywidualnych dokumentów, sporządzaniu aktów notarialnych lub spisywaniu protokołów czy testamentu. Aby wykonać tego typu dokumentację, niezbędne będzie przedstawienie listy danych, które pozwolą notariuszowi na realizację  zapisu punkt po punkcie.

Ważne jest, aby zrozumieć, że potwierdzenie zawarcia jakiejkolwiek umowy przez notariusza czyni dany dokument respektowanym polskich urzędach i sądach. Nawiązywanie zobowiązań na piśmie lub ważnych umów bez tego rodzaju potwierdzenia może mieć bardzo niekorzystne konsekwencje dla obu stron, których dotyczy dany dokument. Lepiej zatem spędzić chwilę u notariusza i zorganizować właściwe i prawomocne potwierdzenie sporządzanych zapisów.

Zakup nieruchomości lub innych dóbr – akt notarialny

Jedną z najbardziej powszechnych sytuacji, gdzie niezbędne jest sporządzenie aktu notarialnego, jest zakup nieruchomości. Nie jest to jednak jedyna sytuacja, w której należy posiadać tego typu dokument potwierdzony notarialnie. W przepisach prawa można znaleźć dokładne wytyczne dotyczące tego, jakie rodzaje spraw muszą być potwierdzone tym dokumentem. Fakt podpisania aktu nie musi wynikać jedynie z przepisów prawnych. Zdarzają się sytuacje, w których dwie strony, zawiązujące ze sobą umowę niemającą charakteru zawartego w przepisach prawa chcą mieć potwierdzenie u notariusza. Wtedy także biuro notarialne sporządza tego typu dokument.

Najczęstsze sytuacje wymagające zawarcia aktu notarialnego to: przeniesienie własności nieruchomości lub przedłużenie wieczystego użytkowania, przekazanie darowizny lub spadku, zawarcie spółki. Nie są to wszystkie przypadki. Aby mieć pewność, że dana sytuacja powinna być potwierdzona notarialnie, a dokument zawierający szczegóły umowy powinien mieć poświadczenie zgodności kopii z oryginałem lub potwierdzenie zgodności z obowiązującym prawem przez biuro notarialne, najlepiej zgłosić się do jednej z kancelarii w celu uzyskania kompleksowej informacji.

Opracowanie:
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz