Materiał Partnera

W jaki sposób wykorzystuje się biomasę?

W jaki sposób wykorzystuje się biomasę?

Biomasa uznawana jest przez specjalistów za trzecie co do wielkości, naturalne źródło energii. Jej zastosowanie może mieć wiele różnych form. Ciężko nie docenić zalet tego zielonego paliwa, mimo że wciąż nie cieszy się ono jeszcze wystarczającą popularnością. Czym tak naprawdę jest biomasa? Jakie są jej rodzaje? I w końcu – jakie korzyści wiążą się z jej wykorzystaniem? Wszystkie odpowiedzi znajdziesz w poniższym tekście.

Biomasa – co to takiego?

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 9 grudnia 2004 mianem biomasy określa się wszystkie substancje pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, które podlegają procesowi biodegradacji. Mówiąc prostszymi słowami – biomasa jest masą, z której zbudowane są żywe organizmy. Zaliczają się do niej resztki produkcji rolnej, odpady leśnictwa oraz odpady przemysłowe, komunalne i porecyklingowe. Biomasę można także pozyskiwać z odpadów, które produkowane są w każdym gospodarstwie domowym.

Jakie są rodzaje biomasy?

Biomasę można podzielić ze względu na stan skupienia, w którym się znajduje. Na biomasę stałą składają się głównie produkty pochodzące ze świata roślin. Wśród nich dominuje drewno oraz odpady, które pozyskuje się w wyniku jego obróbki. Mowa tu o brykiecie, pellecie czy zrębkach, które wykorzystuje się jako skuteczne biopaliwo, ale nie tylko.

Zrębki mogą służyć także w ogrodnictwie, jako użyźniające glebę podłoże. Często wykorzystuje je się także w celach dekoracyjnych. Jeżeli zaś chodzi o pellet drewniany to używany jest on jako chłonna ściółka dla zwierząt domowych, a zwłaszcza gryzoni. Na biomasę uprawiane są także celowo poszczególne gatunki roślin. Zaliczają się do nich: trzcina pospolita, topinambur i rdest sachaliński.

Biomasa w stanie ciekłym powstaje z w wyniku procesów chemicznych, jakim poddaje się rośliny takie jak np. rzepak czy kukurydza. Otrzymaną mieszanką wzbogaca się standardowe paliwa lub używa się jej do wyrobu zupełnie nowych materiałów napędowych. Na ciekłą biomasę składają się także produkowane z roślin alkohole.

W wyniku rozkładu odpadów organicznych powstaje zaś biomasa gazowa. Głównymi komponentami biogazu są metan i dwutlenek węgla. Mieszanką tą zasila się specjalistyczne kotły, których zadaniem jest produkcja ciepła. Biogaz stosuje się także do produkcji energii elektrycznej w silnikach iskrowych i układach skojarzonych.

Zalety korzystania z biomasy

Jak informuje przedstawiciel z firmy Grabowski Import- Export – wszystkie zalety biomasy wynikają przede wszystkim z jej dostępności oraz możliwości wszechstronnego wykorzystywania. Materiał ten jest nieszkodliwy dla środowiska naturalnego. Spalanie biomasy wiąże się z dużo niższą emisją dwutlenku węgla do atmosfery, niż ma to miejsce w przypadku korzystania z tradycyjnych paliw kopalnianych.  Biomasa wyróżnia się także niską ceną i niezawodnością, gdyż jej produkcja odbywa się przez cały czas i jest wynikiem działalności człowieka. Ponadto korzystanie z biomasy pozwala na skuteczne zagospodarowanie nieużytków, co redukuje ilość odpadów organicznych i przemysłowych.

Opracowanie:
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz