Materiał Partnera

W jaki sposób opodatkowane są kryptowaluty?

W jaki sposób opodatkowane są kryptowaluty?

Kryptowaluty, między innymi bitcoin, od kilku lat podbijają świat. Przedstawiane jako wygodny, szybki i zyskowny środek płatniczy. Mają one swoje zalety oraz wady, chociaż te drugie zazwyczaj są pomijane, i cieszą się niesłabnącą popularnością. Ze względu na ich rosnące znaczenie w światowej gospodarce, również organy podatkowe zmuszone są uwzględnić je w prawie podatkowym.

Czym jest kryptowaluta?

Na podstawie ustawy z dnia 1 marca 2018 o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu przez walutę wirtualną należy rozumieć cyfrowe odwzorowanie wartości wymienialnej w obrocie gospodarczym na prawne środki płatnicze, która jest akceptowana jako środek wymiany, a ponadto może być przechowywana oraz przenoszona elektronicznie lub stanowić przedmiot handlu elektronicznego.

Jednocześnie wartości te nie są

  • prawnym środkiem płatniczym emitowanym przez organy administracji publicznej;
  • międzynarodową jednostką rozrachunkową ustanowioną przez organizację międzynarodową;
  • pieniądzem elektronicznym w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 o usługach płatniczych;
  • instrumentami finansowymi w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi;
  • wekslem lub czekiem.

Ta sama definicja kryptowalut funkcjonuje na gruncie prawa podatkowego, gdzie w 2019 określono nowe zasady rozliczania ich w deklaracjach podatkowych. Zmiany te regulują stanowisko organów podatkowych względem kwalifikowania dochodów z obrotu kryptowalutami jako dochodów z kapitału pieniężnego.

Zasady opodatkowania kryptowalut

Regulacje dotyczące opodatkowania wirtualnych walut zawarte zostały w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w ustawie o PIT. Oznacza to, że te same zasady stosuje się zarówno do osób prywatnych, jak i działalności gospodarczej. Zgodnie z treścią tych ustaw za przychód z kapitałów pieniężnych uznawane są przychody uzyskane z odpłatnego zbycia kryptowaluty.

Wynika zatem z tego, ze wszystkie przychody pochodzące z handlu wirtualnymi walutami kwalifikują się jako przychody z kapitału pieniężnego i objęte są stawką 19% podatku dochodowego niezależnie od wysokości dochodu. Działalność gospodarcza oparta na handlu kryptowalutami będzie kwalifikować uzyskane z tego tytułu przychody w ten sam sposób. Tym samym przedsiębiorcom nie wolno łączyć tych dochodów z innymi uzyskanymi w ramach prowadzonej działalności. Natomiast w przypadku kopania kryptowalut na etacie lub na podstawie umowy zlecenia, ich wartość podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych.

Rozliczenie przychodów wynikających z handlu walutami wirtualnymi ująć należy w deklaracji PIT-38. Coraz więcej osób decyduje się na powierzenie sporządzenia deklaracji biurom rachunkowym, takim jak Gestor, ponieważ mogą liczyć z ich strony również na doradztwo podatkowe. Warto rozważyć skorzystanie z usług księgowych, by uniknąć pomyłek podczas wypełniania zeznania podatkowego.

W zakresie obrotu kryptowalutami opodatkowaniu nie podlegają: wymiana jednej wirtualnej waluty na inną. Ustalenie dochodu z ich obrotu musi nastąpić jedynie w przypadku wymiany na pieniądze, towary czy usługi.

Opracowanie:
Kamienna Góra, Papieża Jana Pawła II 11a/pok.nr 1
tel. 75 744 66 64
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz