Materiał Partnera

W jaki sposób działa mechanizm podzielonej płatności – split payment?

W jaki sposób działa mechanizm podzielonej płatności – split payment?

Systemy podatkowe w różnych krajach stanowią obszar podatny na oszustwa ze strony przedsiębiorców różnych branż. Takim sytuacjom ma właśnie zapobiec wprowadzenie od listopada tego roku obowiązkowego modelu split payment, czyli mechanizmu podzielonej płatności. Taki system zobowiązuje do oddzielnej opłaty przez nabywcę wartości VAT oraz netto za otrzymane towary lub usługi.

Czym jest split payment?

Inaczej nazywany mechanizmem podzielonej płatności. Ten model dotyczy wyłącznie transakcji, które są zawierane pomiędzy dwiema firmami (B2B), czyli tylko w odniesieniu do podatników VAT. Nabywca otrzymuje od sprzedającego towar lub usługę wraz z fakturą VAT. Zawiera ona informację dotyczącą kwoty podatku. Na tej podstawie płatności netto dokonuje się w dowolnej formie ustalonej z dostawcą, natomiast wartość VAT musi być przekazana na specjalny rachunek VAT zbywcy, który jest zakładany przez bank lub Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową. Istne jest to, że split payment obowiązuje do rachunków, na których należność przekracza 15 tysięcy złotych.Kto musi wdrożyć split payment?

Do tej pory mechanizmu podzielonej płatności w Polsce był dobrowolny i został wprowadzony w lipcu 2018 roku. Zmiana ustawy o podatku VAT nakłada jednak obowiązek wdrożenia systemu od 1 listopada 2019 roku. Przede wszystkim chodzi o kontrolę tak zwanych branż wrażliwych, czyli zajmujących się między innymi sprzedażą bądź kupnem: produktów węglowych, części do pojazdów mechanicznych, artykułów elektronicznych oraz ich akcesoriów, urządzeń elektrycznych i ich części. Nakaz stosowania split payment wynika z przeprowadzonej kontroli podatkowej, która wykazała najwięcej nieprawidłowości właśnie w tych obszarach działalności handlowej.

Jakie są konsekwencje split payment?

Sprzedawca w wyniku wprowadzenia powyższego obowiązku musi umieszczać na fakturę adnotację o podzielonej płatności. Jeśli nie jesteś pewny, czy te zmiany Ciebie dotyczą, powinieneś skonsultować się z księgową lub kompetentnym biurem rachunkowym świadczącym usługi dla przedsiębiorców, takim jak biuro rachunkowe Sigma w Zielonej Góry, które chętnie udziela pomocy swoim klientom. W razie braku takiego zapisu na rachunku zbywca może zostać ukarany grzywną wynoszącą 30% wartości kwoty podatku z danej faktury. Istnieje jednak możliwość na uniknięcie sankcji pod warunkiem, że nabywca zostanie poinformowany o takim niedopatrzeniu w formie wystawionej korekty faktury i uiści należność przez komunikat podzielonej płatności. Takie same kary są przewidziane dla odbiorców usług lub towarów, jeśli nie zastosują podczas płatności schematu split payment. Kupujący musi się samodzielnie zorientować, co dokładnie jest przedmiotem zawartej transakcji. Sankcja nie jest przewidziana w sytuacji, gdy sprzedający mimo otrzymania zwykłego przelewu rozliczy pełną kwotę podatku, która wynika z rachunku.

Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz