Materiał Partnera

W jaki sposób chronić swój znak towarowy?

W jaki sposób chronić swój znak towarowy?

Większość przedsiębiorców chce odpowiednio zabezpieczać swoje firmy. W związku z tym niejednokrotnie decydują się oni na rejestrację znaku towarowego. Ta czynność umożliwia jego ochronę. Oznacza to, że nikt poza nami nie będzie mógł wykorzystywać np. nazwy czy logo naszej firmy. Jednak czym dokładnie są znaki towarowe oraz jak przebiega ich rejestracja?

Znak towarowy – co to takiego?

Niejednokrotnie słyszeliśmy pojęcie znak towarowy, jednakże każdy z nas może nieco inaczej postrzegać ten termin. Zgodnie z obowiązującą ustawą o prawie własności przemysłowej, znak towarowy to wszelkie oznaczenia, które umożliwiają odróżnienie produktów jednej firmy od towarów innego przedsiębiorstwa. Poza tym znaki te są możliwe do przedstawienia w rejestrze znaków towarowych w taki sposób, aby dało się jednoznacznie i dokładnie ustalić przedmiot udzielonej ochrony. Jako znak towarowy może służyć między innymi:

  • znak słowny,
  • znak graficzny,
  • znak słowno-graficzny,
  • sygnał dźwiękowy,
  • kolor,
  • hologram.

Możliwe jest nawet to, by znakiem towarowym był zapach lub smak, jednakże ich określenie nie jest obiektywne i na tyle dokładne, by spełniać wymogi. W obowiązującej ustawie wyróżnia się głównie wyrazy, w tym nazwiska, rysunki, kolory, litery, cyfry, dźwięki, a także formy przestrzenne. Najczęściej rejestrowane są:

  • nazwa firmy,
  • logo,
  • domena internetowa.

Procedura ochrony znaku towarowego

Rejestracja znaku towarowego nie jest skomplikowaną czynnością. Jeśli decydujemy się na ten krok, musimy pamiętać, żebyśmy pamiętali o nabyciu autorskiego prawa majątkowego od pomysłodawcy znaku towarowego lub od jego twórcy. W sytuacji, gdy znak towarowy został wymyślony przez jednego z naszych pracowników lub zewnętrzne osoby, np. copywritera czy grafika, konieczne jest sporządzenie i podpisanie umowy, na mocy której autorskie prawa majątkowe zostaną przeniesione na przedsiębiorcę. Oczywiście musimy wiedzieć, że nie są one tym samym, co autorskie prawa osobiste. Zgodnie z regulacjami Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, autorskie prawa osobiste są niezbywalne i przysługują osobie, która stworzyła dany znak towarowy, bez konieczności spełniania wymogów formalnych. Z kolei autorskie prawa majątkowe dają nam prawo do wykorzystywania np. znaku towarowego oraz rozporządzania nim.

Zanim złożymy stosowny wniosek o ochronę znaku towarowego, warto upewnić się, czy podobny znak do naszego nie jest już pod ochroną. W tym celu wykonuje się badanie zdolności rejestrowej, które stanowi jedno z zadań wykonywanych przez rzeczników patentowych. Specjaliści z tej branży posiadają dostęp do odpowiednich w tym celu baz danych. Oprócz tego, rzecznicy patentowi sprawdzają, czy dany znak towarowy nie zawiera m.in. symboli religijnych lub państwowych. Obecnie złożenie wniosku o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy można składać za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej. Dlatego gdy chcemy uzyskać pomoc przy zastrzeganiu znaków towarowych, warto skorzystać z profesjonalnych usług rzecznika patentowego. Gdy brakuje nam pewności i chcemy uzyskać pomoc przy zastrzeganiu znaków towarowych, warto skorzystać z profesjonalnych usług rzecznika patentowego.
Usługi w tym zakresie oferuje Kancelaria Prawno-Patentowa BELLEPAT, świadczone przez doświadczonych specjalistów z najwyższą starannością.

Kolejne czynności przeprowadzane są przed Urząd Patentowy RP. Złożony wniosek bada się pod kątem formalno-prawnym, a także merytorycznym. Po jego zaakceptowaniu informacja ta wraz z danymi przedsiębiorcy trafia do Biuletynu Urzędu Patentowego oraz do Internetu. Jeżeli w ciągu trzech miesięcy nikt nie sprzeciwi się naszego znakowi towarowemu, wówczas zostaje on zarejestrowany. W tej chwili można uiścić opłatę za jego rejestrację.

Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz