Materiał Partnera

Usługi księgowe i doradcze najchętniej wybierane przez firmy

Usługi księgowe i doradcze najchętniej wybierane przez firmy

 Każde przedsiębiorstwo, niezależnie od swojej wielkości, zobowiązane jest do prowadzenia własnej księgowości. Wiele firm w celu zaoszczędzenia czasu i pieniędzy zleca to zadanie zewnętrznym biurom rachunkowym. Biura te oferują bardzo szeroki wachlarz usług, dzięki czemu są w stanie dostosować się do indywidualnych potrzeb klienta. O jakich usługach mowa?

Księgowość uproszczona

Generalnie różnego rodzaju usługi księgowe można przypisać do jednej z dwóch kategorii – pierwszą z nich jest uproszczona księgowość. Na czym ona polega?

– Uproszczoną księgowością nazywamy zestaw podstawowych, prostych zasad gromadzenia danych finansowych – wyjaśnia przedstawiciel biura rachunkowego Selent & SłupinaSystem ten przeznaczony jest przede wszystkim dla małych przedsiębiorstw oraz jednoosobowych działalności gospodarczych, jego głównym zadaniem jest dostarczenie informacji na temat należnego podatku.

Uproszczona księgowość może być realizowana na kilka sposobów:

  • Karta podatkowa – polega ona na płaceniu stałej, określonej kwoty podatku co miesiąc. Kwota ta uzależniona jest od rodzaju prowadzonej działalności, ilości pracowników oraz ilości mieszkańców w miejscu funkcjonowania firmy.
  • Ryczałt ewidencjonowany – polega ona na płaceniu stałej stawki, zależnej od przychodu. Przykładowo, jeśli ryczałt wynosi 5,5% a w danym miesiącu zarobiliśmy 1000 złotych, nasz podatek za ten miesiąc wyniesie 55 złotych. Należy pamiętać, że zryczałtowana stawka nie jest zależna od poniesionych kosztów, a więc wspomniane 55 złotych musimy zapłacić nawet w sytuacji, kiedy nasze koszty były większe niż przychód. Plusem jest to, że stawki ryczałtu są niższe, niż standardowe stawki podatku.
  • Książka przychodów i rozchodów – to uproszczona metoda obliczania podatku na podstawie różnicy między suma przychodów a sumą poniesionych kosztów. Kwota podatku jest wyższa, niż w przypadku ryczałtu, może wynosić 18, 19 lub 32%, jednak w przypadku braku zysku nie jest on płacony.

Ogólnie uproszczona księgowość jest prosta i tania, jednak nie dostarcza szczegółowych informacji na temat stanu finansów firmy.

Pełna księgowość

Pełna księgowość to bardzo skomplikowany system ewidencji zdarzeń gospodarczych. Jego zadaniem jest nie tylko obliczanie kwot podatku, ale również dostarczanie precyzyjnych danych na temat sytuacji finansowej firmy. Szczegółowe reguły prowadzenia pełnej księgowości opisywane są m.in. przez ustawę o rachunkowości i międzynarodowe standardy rachunkowości. Dzięki takiej standaryzacji możliwe jest porównywanie finansów różnych przedsiębiorstw. Ze względu na stopień skomplikowania przeznaczona jest ona raczej dla dużych firm oraz spółek, zarządzanych przez wiele osób. Daje im ona pełną kontrolę nad ich majątkiem.

Oceń artykuł (1)
5.0
Komentarze
Dodaj komentarz