Materiał Partnera

Usługi geodezyjne. Kiedy korzystać z usług geodety?

Usługi geodezyjne. Kiedy korzystać z usług geodety?
Specjalistyczne usługi geodezyjne, w dobie szeroko zakrojonych inwestycji budowlanych i związanych z zagospodarowaniem terenu, cieszą się niesłabnącą popularnością. Wiedza fachowców z tego obszaru konieczna jest jednak nie tylko w przypadku tyczenia budynku, ale także w wielu innych sytuacjach, w których doświadczona firma geodezyjna może nam niezwykle pomóc. Kiedy warto korzystać z tego typu usług?

Tyczenie budynku

Projekt architektoniczny budynku zawsze musi zostać osadzony na działce przez geodetę, który w sposób optymalny umieści obiekt w terenie. Bez tego typu pomocy niemożliwe jest rozpoczęcie jakichkolwiek prac na miejscu inwestycji, a ewentualna działalność przed dopięciem formalności, może spotkać się nawet z karą finansową.

Geodezyjna dokumentacja powykonawcza

Po etapie wnoszenia budynku, również konieczne będzie skorzystanie z wiedzy fachowca, który dokona pomiarów geodezyjnych w celu stworzenia nowej mapy, zawierającej już obiekt. Mapa ta zostanie na późniejszym etapie złożenia w specjalnych, lokalnych organach i posłuży jako jeden z elementów do odbioru budynku.

Kontrola obszaru działki

Kupując nową działkę często nie wiemy, gdzie dokładnie przebiega linia graniczna. Aby uniknąć ewentualnych sytuacji konfliktowych z sąsiadami, warto skorzystać ze wsparcia geodety, który w sposób dokładny określi granice ziemi, zaznaczając je specjalnymi znakami. Podobnie w sytuacji, gdy mamy wątpliwość, czy powstająca inwestycja lub jakaś jej część, nie zachodzi na nasz teren - dopiero dzięki usługom geodezyjnym będziemy mieć pewność swojego stanowiska i będziemy mogli dochodzić swoich praw.

Podziały działki

Podział działki dokonywany jest na wniosek właściciela lub osoby użytkującej grunt wieczyście. Po zgromadzeniu dokumentów, geodeta dokonuje wstępnego podziału zgodnie z wolą właściciela, ale także, a może przede wszystkim, z obowiązującymi przepisami prawa, także miejscowego. Jeśli wstępny projekt zostanie zaakceptowany, geodeta dokonuje procesu tworzenia kolejnej mapy. Jak więc widać, podział działki jest procesem kompleksowym i wieloetapowym, który nie może odbyć się bez pomocy firmy geodezyjnej. Jak przyznaje Jacek Misior, główny zarządzający przedsiębiorstwem geodezyjnym i kartograficznym Geocentrum, wykwalifikowani specjaliści powiedzą nam, jakie działania powinniśmy podjąć w przypadku chęci rozdzielenia gruntu, a także pomogą w procesie realizacji czynności biurokratycznych.

Usługi geodezyjne są niezwykle złożone i wymagają fachowej wiedzy, zarówno z zakresu tyczenia, jak i zawiłych procedur biurokratycznych, które są konieczne przy tego typu pracy.

Opracowanie:
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz