Artykuł sponsorowany

Umowa alimentacyjna poświadczana aktem notarialnym

Umowa alimentacyjna poświadczana aktem notarialnym

Wiele par, które rozwodzą się, lub podejmują decyzję o dalszym życiu bez siebie, związanych jest najważniejszym z możliwych obowiązków – rodzicielstwem. Niestety nie istnieje fizyczna możliwość, aby dziecko, niezależnie od wieku, mogło żyć w dwóch domach jednocześnie. Zawsze opiekę nad potomkiem potomstwem powinni sprawować oboje rodzice, ale to jeden z nich zobowiązany jest do budowania dziecku bezpiecznego miejsca do życia. To wiąże się z wysokimi kosztami, które druga strona powinna regulować poprzez uiszczanie alimentów!

Droga sądowa, mediacyjna u adwokata, czy polubowna notarialna?

Dzisiaj istnieją trzy drogi, które finalizują kwestie związane z prawem alimentacyjnym. Pierwsza z nich dotyczy orzecznictwa sądowego, które opiniuje daną sprawę z wydaniem prawomocnego wyroku. Często są to jednak batalie, negatywnie wpływające na zwaśnione strony i co najgorsze, również na dziecko. Dla jego dobra wiele rozchodzących się par, w tym małżeństw, reguluje sprawy alimentów w formie mediacji adwokackich. To wtedy jeden reprezentant dla obu stron, lub dwoje prawników dla każdej strony z osobna, ustalają korzystne dla wszystkich rozwiązania. Te spisywane są następnie w formie specjalnej umowy alimentacyjnej. Niestety dużym błędem jest jej zawieranie bez formy aktu notarialnego. Tylko on może zapewnić pełną egzekucję wszystkich zapisów, na identycznych zasadach, co orzeczenie sądowe. Wraz z adwokatem warto zatem pójść właśnie tą ścieżką, lub w przypadku zgody byłego małżeństwa itp., co do terminów płatności i ich wysokości, warto od razu udać się do notariusza. Pomoc w omówieniu umowy i aktu notarialnego, a także w przygotowaniu odpowiednich pism, zawsze udziela m.in. notariusz Jakub Went, który działa w Tczewie.

Co powinno znaleźć się w umowie alimentacyjnej?

Umowa alimentacyjna powinna przede wszystkim dokładnie określać przedmiot umowy, a także strony. Istotne są wszystkie dane osobowe. Ważne jest również to, aby umowa alimentacyjna była bardzo klarowna i ściśle określała: wysokość alimentów oraz cykliczne terminy ich regulowania. W dokumencie tym należy również uwzględnić np. zobowiązanie się do uiszczania odsetek, czy dobrowolnego procesu windykacyjnego, w przypadku zwłoki w wykonywaniu płatności – najczęściej przelewów na wskazane konto. Istotne jest również to, aby znalazły się w umowie zapiski o możliwości zmiany postanowień tylko za zgodą obu stron. Tu warto podkreślić, że nie tylko szerokie zabezpieczenia może zażądać osoba, której np. sąd przyznał opiekę nad dziecko. Rodzic regulujący alimenty, może prosić o określenie na co będą przekazywane dane środki – np. zobowiązanie się do opłacania przez matkę/ojca otrzymującego alimenty zajęć dodatkowych dziecka itp. 

Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz