Materiał Partnera

Ubezpieczenie OC dla rolnika

Ubezpieczenie OC dla rolnika

Ubezpieczenie OC dla rolników to idealna ochrona przed dużą liczbą niebezpieczeństw, które czyhają na osoby prowadzące gospodarstwa rolne. Posiadając ubezpieczenie OC rolnik może niewielkim kosztem zabezpieczyć się przed negatywnymi skutkami nieprzewidzianych zdarzeń podczas pracy. W dzisiejszym artykule przedstawimy w jakich sytuacjach rolnik jest chroniony przez polisę.

Obowiązkowe ubezpieczenie

Ubezpieczenie OC dla rolników jest obowiązkowym ubezpieczeniem, które zapewnia wypłacenie osobom trzecim odszkodowania w razie szkody powstałej w związku z posiadaniem przez rolnika gospodarstwa. Zakres powstałych szkód obejmuje:

  • śmierć,
  • uszkodzenia ciała,
  • rozstrój lub utratę zdrowia,
  • uszkodzenie lub zniszczenie mienia.

Osobami trzecimi w myśl obowiązujących przepisów są w tym przypadku osoby fizyczne lub prawne, które nie pozostają w danym gospodarstwie domowym bądź też nie są powiązane majątkowo z ubezpieczonym rolnikiem. Tak więc za osoby trzecie przyjąć należy zarówno członków rodziny rolnika, jak i zatrudnionych przez niego pracowników.

Zakres ubezpieczenia

Ubezpieczenie OC dla rolników obejmuje odpowiedzialność cywilną rolnika jak i każdej osoby, która spowodowała szkodę podczas pracy w gospodarstwie rolnym. Oznacza to, że osoba poszkodowana może liczyć na wypłatę odszkodowania nawet, gdy szkodę wyrządzi jeden z pracowników gospodarstwa lub osoba pozostająca w jednym gospodarstwie z rolnikiem. Co ciekawe mianem pracownika jest w przepisach określony zarówno pracownik zatrudniony w oparciu o umowę jak i na przykład osoba, która pracuje w danym gospodarstwie w ramach tzw. pomocy sąsiedzkiej. Warto pamiętać, że powstała szkoda musi być bezpośrednio związana z posiadaniem oraz prowadzeniem danego gospodarstwa rolnego. Bez znaczenia jest natomiast, czy szkoda powstała w obrębie gospodarstwa czy na przykład podczas pracy w polu.

W ramach polisy OC rolnik otrzymuje również ubezpieczenie za szkody spowodowane tzw. pojazdami wolnobieżnymi. Zaliczamy do nich na przykład kombajny. Warto wiedzieć, że pojazdem wolnobieżnym nie jest już ciągnik. Jest to pojazd mechaniczny, który podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu OC.

W jakich sytuacjach nie chroni ubezpieczenie?

Skoro wiemy już wiele na temat zakresu obowiązywania ubezpieczenia, to trzeba też omówić sytuacje, w których rolnik nie będzie chroniony. Wyłączone z ubezpieczenia będą na pewno wszelkie szkody, które powstały na terenie gospodarstwa, ale nie były związane z jego działalnością. Są to szkody powstałe w wyniku działalności niezwiązanej z gospodarstwem lub po prostu czynności prywatnych.

Rozgraniczenie tych sfer bardzo często sprawia olbrzymie kłopoty. Dlatego też  doprecyzowano listę szkód, które są wyłączone z ubezpieczenia. Specyfikacja tych wyłączeń jest zawarta w artykule 53 Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli.

Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie w kwocie, której maksymalny pułap zawarty jest w podpisanej umowie. Ustawowo określona suma gwarancyjna wynosi obecnie 5 mln euro. Wypłata odszkodowania następuje w ciągu 30 dni od dnia złożenia zawiadomienia przez poszkodowanego lub osobę uprawnioną.

Wybierając obowiązkowe ubezpieczenie OC dla rolnika warto skorzystać z pomocy Agencji Ubezpieczeniowej Roberta Malika, która prowadzi swoje oddziały w Sanoku, Rymanowie oraz Brzozowie. Agenci pracujący w oddziałach pomogą w załatwieniu wszelkich formalności związanych z ubezpieczeniem.
Opracowanie:
Sanok, Krakowska 136
tel. 533 454 090
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz