Materiał Partnera

Tyczenie budynków – na czym polega?

Tyczenie budynków – na czym polega?

Tyczenie to jedna z pierwszych prac wykonywanych przez geodetę na placu budowy. Polega na dokładnym określeniu położenia budynku na danej działce, z uwzględnieniem odległości od innych obiektów znajdujących się w pobliżu. Istnieją różne metody wytyczania budynków. Wyjaśniamy, jakie to metody i na czym dokładnie polega tyczenie budynków. Zapraszamy do lektury artykułu.

Dlaczego należy wykonywać tyczenie obiektów?

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku o prawie budowlanym mówi, że tyczenie należy wykonać w przypadku chęci budowy wszystkich obiektów, które wymagają pozwolenia na budowę. Następnie, gdy zostaną już wybudowane, muszą zostać poddane geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, która dotyczy  sprawdzenia ich położenia na gruncie.

Tyczenie budynku polega na zaplanowaniu położenia obiektu na danej działce. Pod uwagę brane są nie tylko granice działki i wymiary budynku, ale również odległość od innych obiektów znajdujących się w pobliżu. Przed rozpoczęciem prac budowlanych geodeta musi określić usytuowanie budynku i wyznaczyć stabilizację punktów, aby wszystko było zgodne z projektem.

W woj. mazowieckim profesjonalnym tyczeniem budynków zajmuje się Pracownia usług geodezyjno-kartograficznych z siedzibą w Warszawie, którą prowadzi Lech Woroniecki. Warto zapoznać się z jej ofertą.

Jak wygląda tyczenie budynków?

Podstawą jest geodezyjne opracowanie projektu wraz z wyznaczeniem położenia obiektu w granicach działki. Następnie w terenie wykonywane są specjalistyczne pomiary i wyznaczenie punktów określonych w projekcie. Istnieje kilka metod wykonywania pomiarów – wszystkie opierają się na osnowie realizacyjnej. Pierwsza z nich to metoda biegunowa, która bazuje na oznaczaniu kątów biegunowych. Często wykorzystywana jest również metoda ortogonalna, która opiera się na wykorzystaniu odcinków rzędnych i odciętych. Kilka metod opiera się na przecięciach i wcięciach kątowych. Popularna jest również metoda trygonometryczna.

Punkty osiowe wyznaczane są w terenie z dokładnością do 10 cm. Dla domów jednorodzinnych geodeta musi zazwyczaj ustabilizować od 4 do 10 punktów. Punkty stabilizuje się za pomocą ław budowlanych lub palików i rozciągniętych między nimi sznurków. Bardzo ważne w całym procesie jest wyznaczenie tzw. rapera, czyli punktu odniesienia.

Tyczenie budynków nie kończy się jednak na wykonaniu oznaczeń w terenie. Niezbędne jest również sporządzenie szkicu oraz odnotowanie w dzienniku budowy wykonania prac geodezyjnych.

Opracowanie:
Warszawa, Rogatkowa 29b
tel. 602 666 956
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz