Materiał Partnera

Tłumacz przysięgły – czym się zajmuje?

Tłumacz przysięgły – czym się zajmuje?

Zawód tłumacza przysięgłego kojarzy się z powagą i prestiżem. Nie każdy wie jednak, czym różni się tłumacz przysięgły od tego „zwykłego”. Jakie wymogi należy spełnić, aby móc wykonywać uwierzytelnione tłumaczenia? Kiedy udać się należy do tłumacza przysięgłego, a kiedy przekładu dokonać może dowolna osoba, władająca biegle językiem obcym? Rozwiewamy wątpliwości.

Czym zajmuje się tłumacz przysięgły?

Tłumacz przysięgły zazwyczaj zajmuje się przekładem dokumentów urzędowych, takich jak umowy, zaświadczenia, faktury, akty (małżeństwa, urodzenia, zgonu), świadectwa, certyfikaty czy testamenty. Swoim podpisem i specjalną pieczęcią świadczy on o poprawności tłumaczenia i ponosi odpowiedzialność za ewentualne błędy. Pieczęć tłumacza przysięgłego na dokumencie lub jego odpisie potwierdza jego zgodność z oryginałem. Tym samym uzyskuje on taką samą moc prawną jak pierwowzór i może być używany w postępowaniu urzędowym czy sądowym.

Przedstawiciele tego prestiżowego zawodu mogą pracować w wyspecjalizowanych biurach tłumaczeń lub prowadzić własną działalność. W Zabrzu polsko-niemieckimi tłumaczeniami przysięgłymi zajmuje się Bieniasz-Gromek Magdalena, mgr z ogromną wiedzą i doświadczeniem. Warto właśnie takiej osobie powierzyć wszelkie ważne dokumenty. Na rynku znaleźć można specjalistów od niemal wszystkich języków, nawet tych niszowych.

Jakie wymagania musi spełniać tłumacz przysięgły?

Czym tłumacz przysięgły różni się od innych osób zawodowo wykonujących przekłady z jednego języka na drugi? Przede wszystkim jest to profesja zaufania publicznego. Tłumacz przysięgły objęty jest tajemnicą zawodową, nie mogąc zdradzać treści dokumentów czy okoliczności związanych z pracą nad nimi. Obarczony jest też odpowiedzialnością za poprawność przekładu, ponieważ tłumaczone przez niego dokumenty często biorą udział w ważnych sprawach sądowych czy administracyjnych. Z tego względu profesja ta cieszy się dość dużym poważaniem w środowisku oraz społeczeństwie.

Ze względu na prestiż i odpowiedzialność, jaką obdarzony jest tłumacz przysięgły, nie każdy może nim zostać. Ustawa deregulacyjna z 2015 roku zniosła wymóg posiadania tytułu magistra do otrzymania uprawnień, jednak nadal należy:

  • mieć wykształcenie wyższe,
  • posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,
  • nie być karanym za umyślne przestępstwa skarbowe czy nieumyślne przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu obrotu gospodarczego,
  • znać język polski,
  • zdać specjalny egzamin.

Egzamin składa się z dwóch części – ustnej oraz pisemnej. Skrupulatnie sprawdza on umiejętności kandydata w zakresie przekładu. Już samo podejście do niego jest inwestycją, każda próba kosztuje bowiem kilkaset złotych.

Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz