Materiał Partnera

Szkolenia, jako element niezbędny w zawodzie agenta ubezpieczeniowego

Szkolenia, jako element niezbędny w zawodzie agenta ubezpieczeniowego

Zawód agenta ubezpieczeniowego nie należy do najłatwiejszych, a spora konkurencja na rynku sprawia, że aby zadbać o swój rozwój i prężnie działać w branży ubezpieczeniowej niezbędne jest przede wszystkim nieustanne podnoszenia swoich kwalifikacji. Na szczęście na rynku funkcjonuje szereg firm oferujących profesjonalne szkolenia, które zarówno umożliwią nam rozpoczęcie kariery agenta ubezpieczeniowego, jak również pomogą uzupełniać posiadaną wiedzę i podnosić swoje umiejętności już w trakcie jej trwania.

Kilka słów o zawodzie agenta ubezpieczeniowego

„Przezorny zawsze ubezpieczony” i „Wypadki chodzą po ludziach” to dwa powiedzenia, które od wielu lat nie tracą na swojej aktualności. Wynika to z faktu, że różnorodność sytuacji, w których niezbędne okaże się właściwie dobrane ubezpieczenie naszego majątku, zdrowia lub życia, jest ogromna. Stąd też tak ważną rolę w tym zakresie odgrywa osoba agenta ubezpieczeniowego, dysponującego odpowiednią wiedzą i doświadczeniem. Nie da się przy tym ukryć, że w chwili obecnej zapotrzebowanie na szeroko pojęte usługi ubezpieczeniowe nieustannie rośnie, a zawód ten cieszy się sporym prestiżem, dając jednocześnie szansę na rozwój i karierę zawodową. Aby jednak zostać agentem ubezpieczeniowym należy, w myśl przepisów, posiadać zaświadczenie o niekaralności, a także wykształcenie minimum średnie, należy również przejść pomyślnie rozmowę kwalifikacyjną, zdać egzamin państwowy oraz otrzymać stosowne zezwolenie, licencję. Agent ubezpieczeniowy, w świetle obowiązującego prawa, może być osobą prawną, osobą fizyczną lub podmiotem niemającym osobowości prawnej, która jest upoważniona przez towarzystwo ubezpieczeniowe do zawierania umów z klientami na jego rzecz. Niekiedy może on działać
w imieniu różnych firm ubezpieczeniowych i wtedy osobę taką określa się mianem multiagenta.        
Do podstawowych czynności agencyjnych wykonywanych w imieniu i na rzecz firmy ubezpieczeniowej zaliczyć należy:

  • pozyskiwanie klientów,
  • wykonywanie niezbędnych czynności przed zawarciem umowy ubezpieczenia z klientem,
  • zawieranie umów ubezpieczenia,
  • organizacja działań związanych z administrowaniem i wykonywaniem zawartych umów ubezpieczeniowych.

Szkolenia to podstawa

Dziś profesja agenta ubezpieczeniowego wymaga łączenia ze sobą wiedzy ubezpieczeniowej, ekonomicznej, prawniczej, podatkowej, dotyczącej systemów zabezpieczeń społecznych, a także orientowania się na pewnym poziomie w problematyce medycyny, a niekiedy również psychologii. Dlatego też warto pamiętać, że samo spełnienie warunków wymaganych przepisami prawa nie sprawi, że staniemy się agentem ubezpieczeniowym. Niezbędnym jest jeszcze odbycie odpowiednich szkoleń, które organizowane są zarówno dla osób rozpoczynających swoją karierę w branży ubezpieczeń, jak również agentów już działających na rynku, chcących rozbudować i zaktualizować swoją wiedzę. Szkolenia z zakresu ubezpieczeń organizują nie tylko towarzystwa ubezpieczeniowe, ale także wyspecjalizowane w tym zakresie firmy, takie jak Monika Borowiecka-Paczkowska Szkolenia ubezpieczeniowe. Szkolenia te można podzielić na:

  • podstawowe (obowiązkowe) – dostosowane zazwyczaj do osób, które chcą zostać agentami ubezpieczeniowymi. Kursy te obejmują najczęściej ogólne wiadomości z branży ubezpieczeniowej oraz przepisy prawa regulujące tę dziedzinę. Podczas szkolenia kandydat zapoznaje się również ze specyfiką produktów ubezpieczeniowych i z technikami efektywnej sprzedaży,
  • uzupełniające – przeznaczone są dla osób, które ukończyły szkolenie z zakresu zagadnień ogólnych,
  • podnoszące kwalifikacje i uzupełniające wiedzę o konkretnych produktach – z których dobry agent ubezpieczeniowy będzie korzystał wielokrotnie w ciągu całej swojej kariery zawodowej. Powinny one uwzględniać charakter proponowanych umów ubezpieczenia, umów gwarancji ubezpieczeniowych lub reasekuracji oraz rodzaj firmy ubezpieczeniowej jak również zakres wykonywanych czynności.

Nieustanne dokształcanie i podnoszenie swoich kwalifikacji to recepta na osiągnięcie sukcesu w wielu dziedzinach. Jest to także niezbędne w przypadku specjalistów od ubezpieczeń, którzy dzięki szkoleniom mogą zaoferować swoim klientom kompleksowy i dopasowany do ich potrzeb pakiet usług ubezpieczeniowych.

Opracowanie:
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz