Materiał Partnera

Sprawozdania finansowe roczne – z czego się składają?

Sprawozdania finansowe roczne – z czego się składają?

Sprawozdania finansowe roczne to bardzo ważne dokumenty księgowo-rachunkowe, które są wykonywane najczęściej w dużych firmach, objętych obligatoryjnym ich przygotowywaniu. Obecnie tego typu opracowania są sporządzane również dobrowolnie, a ma to związek z dużym potencjałem informacyjnym, które ze sobą niosą. Warto przy tym wiedzieć, że wiele podmiotów gospodarczych zleca opracowanie sprawozdania finansowego zewnętrznym podmiotom – szeroko wyspecjalizowanym biurom rachunkowym.

Sprawozdanie finansowe – definicja

Prosta definicja tłumacząca to, czym jest sprawozdanie finansowe, mówi o tym, że stanowi je kompletny, szeroki oraz najważniejszy raport przedsiębiorstwa, który jest tworzony na koniec roku obrotowego. W ten sposób zamykane są księgi główne i pomocnicze w ewidencjonowaniu podatkowym na zasadach ogólnych (księgowość pełna). Warto przy tym pamiętać o tym, że dokument przygotowywany przez firmy obligatoryjnie objęte obowiązkiem sporządzenia sprawozdania finansowego, musi posiadać formę, narzuconą przez prawo.

Przegląd ekonomiczny firmy

Wiele podmiotów dobrowolnie zleca biurom rachunkowym tworzenie sprawozdań finansowych bo to one są ważnym narzędziem, pozwalającym na pełny przegląd ekonomiczny firmy. Dzięki zawartym informacjom, zarządy oraz właściciele, mają możliwość wdrożenia szeregu działań naprawczych, które będą prowadziły do polepszonej płynności finansowej podmiotu, czy to lepszej jego organizacji. Istotne jest także uszczelnianie podatkowe, czy też optymalizowanie budżetu. Można to osiągnąć poprzez wdrażanie tzw. rachunkowości zarządczej.

Wyceny majątku, a także rachunek zysków i strat

Sprawozdanie finansowe firmy, musi składać się na rachunek zysku i strat, a także na wycenę majątku w ujęciu bilansowym. Mowa zatem o zestawieniu wszystkich strumieni przychodów firmy, zarówno tych zewnętrznych, jak i wewnętrznych – samofinansowanie. Ważne jest precyzyjne ujęcie aktywów (np. wartości niematerialne i prawne należące do firmy), pasywów (np. kapitału), należności krótkoterminowych, zapasów, rozliczeń międzyokresowych, inwestycji długoterminowych, oraz innych ruchów gospodarczych danego podmiotu. Brak któregoś ze składników, może skutkować przy kontroli zewnętrznej administracyjno-skarbowej, nawet wysoką grzywną. Wiele podmiotów wysyła swoje roczne raporty do biur rachunkowych w celu ich oceny – wtedy, kiedy posiadają własne działy księgowe, a z kancelariami podejmują doraźne stosunki.

Uprawnieni do sporządzania sprawozdań finansowych

Jeśli dana firma współpracuje z biurem rachunkowym w ramach stałej obsługi kadrowo-płacowej, księgowo-rachunkowej, czy też doradztwa podatkowego, inwestycyjnego, biznesowo, to ono musi zająć się sporządzeniem sprawozdania finansowego. W przypadku, kiedy księgi rachunkowe prowadzi własny pracownik, to on jest prawnie zobligowany do wykonania raportu rocznego i podpisania się na nim. Nie oznacza to jednak tego, że biuro rachunkowe nie pomaga w przejściu tego procesu, zwłaszcza że wymaga ona bardzo szerokiego wyspecjalizowania, a także wykorzystywania nowoczesnych narzędzi analitycznych, czy rachunkowych. Warto zatem stale lub doraźnie współpracować z takimi podmiotami, jak Kancelaria Usług Księgowych Sp. z o.o., która działa w Katowicach. Kompleksowe usługi, pełen profesjonalizm, doskonała znajomość prawa rachunkowego, a także taniość i elastyczna współpraca, gwarantowane!

Opracowanie:
Katowice, Melchiora Wańkowicza 3
tel. 32 750 49 00
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz