Artykuł sponsorowany

Sprawdzanie bezpieczeństwa instalacji elektrycznej wind z firmą Dariusza Arcyza

Sprawdzanie bezpieczeństwa instalacji elektrycznej wind z firmą Dariusza Arcyza

Każdy dźwig, suwnica, wciągnik, platforma dla osób niepełnosprawnych, a także dźwig towarowy czy osobowy zwany inaczej windą, musi przechodzić ważne przeglądy, konserwacje oraz serwis. Działania te prowadzone są zaś głównie dla zachowania należytego bezpieczeństwa eksploatacji takich urządzeń. Szczególną uwagę w tym zakresie warto zwrócić na sprawdzanie poprawności pracy instalacji elektrycznych wind, czym zajmuje się firma Dariusza Arcyza ELEKTROMECHANIKA DŹWIGOWA. Specjaliści z tej pracowni zdradzają, iż mowa o tym w takich normach jak PN-EN 81-20:2014-10 oraz PN-HD 60364-6:2016-07.

Na czym polega sprawdzanie bezpieczeństwa instalacji elektrycznej wind?

Fachowcy z warszawskiej firmy Dariusza Arcyza wyjaśniają, że sprawdzenie bezpieczeństwa instalacji elektrycznej windy polega na przygotowaniu specjalnego protokołu po wykonanych oględzinach, pomiarach oraz testach pracy urządzenia i układów. Przykładowymi działaniami wchodzącymi w skład przeglądu elektryki dźwigów towarowych i osobowych, są:

  • kontrola wzrokowa – pozwala wykryć uszkodzenia, luźne przewody i określić czy podłączone są wszystkie przewody uziemiające;
  • sprawdzenie ciągłość przewodów ochronnych;
  • pomiar rezystancji izolacji różnych obwodów (podczas tego pomiaru wszystkie elementy elektroniczne powinny być odłączone);
  • sprawdzenie środków ochrony przed defektem (ochrona przed dotykiem pośrednim) oraz przez samoczynne wyłączenie zasilania.

Jak często należy sprawdzać stan techniczny elektryki windy?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami każda winda musi być poddawana ogólnemu przeglądowi technicznemu nie rzadziej niż raz na miesiąc. Zadanie to wykonać może albo zarządca nieruchomości, albo specjalistyczna pracownia. To wtedy istotne są również podstawowe działania konserwacyjne, w tym smarowanie oraz regulacja różnych elementów. Jeśli chodzi zaś o badania Urzędu Dozoru Technicznego, są one prowadzone dla dźwigów osobowych i towarowych raz w roku. Pozytywne ich przejście wiąże się z oznaczeniem windy specjalną naklejką. W przypadku wykrycia nieprawidłowości, UDT wskazuje zakres i termin prac naprawczych.

Jeśli chodzi zaś o przegląd instalacji elektrycznych wind, prawo stanowi, iż w większości przypadków muszą być one wykonywane raz w roku lub też raz na dwa lata. Według Urzędu Transportu Bliskiego, pomiary rezystancji izolacji obwodów elektrycznych ze szczególnym uwzględnieniem obwodów bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej trzeba wykonywać co 12 miesięcy dla urządzeń pracujących na otwartym powietrzu i tych służących do przemieszczenia osób. Inne windy mogą być sprawdzane w tym zakresie co dwa lata.

Elektromechanika wind a normy

Jak podają uprawnieni fachowcy z firmy ELEKTROMECHANIKA DŹWIGOWA, każdy przegląd instalacji elektrycznych i elektromechanicznych wind odbywa się według odpowiednich norm. Ważną z nich jest

ta PN-EN 81-20:2014-10, którą uważa się za zbiór przepisów bezpieczeństwa dotyczących budowy i instalowania dźwigów przeznaczonych do transportu osób i towarów. Pominąć nie można również normy PN-HD 60364-6:2016-07, która wyznacza wymagania dotyczące sprawdzania odbiorczego i sprawdzania okresowego instalacji elektrycznej. Specjaliści z pracowni Dariusza Arcyza wskazują, iż ważny jest  rozdział 6.4 normy, gdzie podano wymagania dotyczące sprawdzania odbiorczego za pomocą oględzin i prób instalacji elektrycznej. W rozdziale 6.5 zamieszczone są zaś wytyczne związane ze sprawdzaniem okresowym instalacji elektrycznej.

Ważnymi podstawami prawnymi są również:

  • Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych, wydane na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy o dozorze technicznym.
  • Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego (Dz.U. 2018 poz. 2176).
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz