Materiał Partnera

Spedycja międzynarodowa – podstawowe zasady i aspekty prawne

Spedycja międzynarodowa – podstawowe zasady i aspekty prawne

Ważną część oferty firm transportowych stanowią usługi spedycyjne. Mogą mieć one dwojaki charakter – krajowy lub międzynarodowy. O ile reguły spedycji krajowej są nam często znane, te odnoszące się do zagranicy stanowią nieco większą zagadkę. Jakich zasad i przepisów przestrzegać, zajmując się spedycją międzynarodową? W naszym artykule odpowiadamy na to pytanie.

Spedycja i transport – różnice formalne

Rozpatrując aspekty prawne, związane ze spedycją międzynarodową, musimy mieć na uwadze jeden ważny fakt – usługi spedycji międzynarodowej nie są tożsame z usługami transportowymi. Mają one inny charakter i są regulowane odrębnymi przepisami. Spedycji zagranicznej nie obejmuje m.in. obowiązująca w Polsce konwencja CMR (tzw. konwencja o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów) z 1956 r., regulująca ogół zagadnień prawnych, związanych z transportem międzynarodowym i umowami przewozu.

Umowy spedycyjne są regulowane na odmiennych zasadach, przez dziesięć artykułów kodeksu cywilnego. Niestety z ich praktycznym egzekwowaniem bywa różne. Z tego powodu często stanowią przedmiot sporów sądowych komentuje ekspert z portalu Welcome2Poland.eu. Co zrobić, gdy litera prawa zawodzi? Jedną z opcji jest odwołanie się do zapisów umowy zlecenia, spisanej przez strony. Najlepiej, jeśli umowa zawiera zastrzeżenie o rozwiązywaniu sporów w oparciu o OPWS.

OPWS – co to takiego?

Żeby w pełni wykorzystać prawa spedytora, zlecenia spedycji międzynarodowej powinny się opierać o tzw. Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne (w skrócie OPWS) z 2002 r. OPWS klarownie reguluje wszelkie prawa i obowiązki stron, w zakresie umów spedycji międzynarodowej. Aby jednak móc powołać się na regulacje OPSW, trzeba to zastrzec – jak już wspomnieliśmy – w spisywanej między stronami umowie zlecenia.

Dobry przewoźnik to świadomy przewoźnik

Jak widać, regulacje prawne bywają zawiłe. Trzeba zwracać szczególną uwagę na to, aby opierając się na jednych zasadach, nie zamykać sobie drogi do innych obowiązujących praw. Dobra firma transportowa powinna wiedzieć, w jaki sposób poruszać się w gąszczu przepisów. Wynika to niejako z jej obowiązków. Spedytor jest bowiem odpowiedzialny za tzw. winę w wyborze. Oznacza to, że musi dopełnić wszelkich starań (również tych proceduralnych), aby organizacja przewozu przebiegła sprawnie i bez komplikacji. Warto zatem ufać spedytorom doświadczonym, z uznaną pozycja na rynku.. Z ich pomocą wszelkie kwestie prawne staną się jasne i klarowne.

Oceń artykuł (1)
5.0
Komentarze
Dodaj komentarz