Materiał Partnera

Ślub z obywatelem Ukrainy – jakich formalności należy dopełnić?

Ślub z obywatelem Ukrainy – jakich formalności należy dopełnić?

Według statystyk, w ostatnich latach prawie trzykrotnie zwiększyła się liczba polsko-ukraińskich małżeństw zwieranych w Polsce. Wynika to ze zwiększenia się w Polsce liczby emigrantów zza wschodniej granicy, dla których otwarty został nasz rynek pracy. Podpowiadamy, jakich formalności należy dopełnić, aby zawrzeć związek małżeński z obywatelem/obywatelką Ukrainy.

Małżeństwo z obcokrajowcem a kwestie prawne

Każdy cudzoziemiec, który zamierza zawrzeć małżeństwo w Polsce, musi złożyć w urzędzie stanu cywilnego dokument potwierdzający, że nie ma przeciwwskazań do zawarcia związku małżeńskiego zgodnie z polskim i ukraińskim prawem. Konieczność dostarczenia takiego dokumentu wymusza Ustawa prawo o aktach stanu cywilnego z 29 września 1986 roku. Ponadto, cudzoziemiec musi również złożyć pisemne oświadczenie o niewystępowaniu okoliczności, które uniemożliwiałyby zawarcie małżeństwa, jak np. pokrewieństwo z wybrankiem lub niepełnoletność jednej ze stron.

Formalności przed ślubem z obcokrajowcem

Obcokrajowiec chcący zawrzeć w Polsce związek małżeński, musi uzyskać w swoim kraju zaświadczenie o posiadaniu zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa. Podobne zaświadczenie musi pobrać z ambasady ukraińskiej w Polsce.

Co ważne, wszystkie dokumenty, które zostały wydane na Ukrainie, muszą zostać dostarczone do polskiego urzędu stanu cywilnego wraz z tłumaczeniem wykonanym przez tłumacza przysięgłego zarejestrowanego w Polsce. To bardzo ważne, ponieważ tłumaczenia wykonane przez zagranicznego tłumacza nie są w Polsce honorowane.

Profesjonalne tłumaczenia polsko-ukraińskie dokumentów wykonuje m.in. Artur Mielnik – tłumacz przysięgły z wieloletnim doświadczeniem, który prowadzi swoje biuro w Przemyślu, w woj. podkarpackim.

Do uzyskania niezbędnych zaświadczeń oraz późniejszego zawarcia małżeństwa potrzebne będzie okazanie paszportu, wizy, karty pobytu, aktu urodzenia oraz dokumentu potwierdzającego zameldowanie w Polsce. Jeśli któryś z narzeczonych był wcześniej w związku małżeńskim, będzie musiał przedstawić świadectwo ślubu oraz orzeczenie rozwodowe.

Komplet dokumentów narzeczeni muszą złożyć w polskim urzędzie stanu cywilnego. Od Polaka wymagany będzie jedynie dokument tożsamości, akt urodzenia i przetłumaczona na język ukraiński kopia dowodu osobistego.

Opracowanie:
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz