Materiał Partnera

Rola i znaczenie kominów przemysłowych

Rola i znaczenie kominów przemysłowych

Zakłady produkcyjne potrzebują wyjątkowych rozwiązań konstrukcyjnych. Dotyczy to zwłaszcza wykorzystywanych w tych budynkach kominów. Stanowią one niezwykle ważny element każdego obiektu tego typu. To dzięki nim spaliny są usuwane poza budynek, a następnie przedostają się do atmosfery. Kominy przemysłowe muszą być dostosowane do specyfiki branży i działalności danego zakładu. Tylko wtedy będą spełniały swoją funkcję.

Kominy przemysłowe – charakterystyka

Przewody kominowe, które służą do odprowadzania spalin z fabryk i zakładów przemysłowych, mogą być wykonane z ceramicznych kształtek łączonych kitem, bloczków ze szkła piankowego czy też ze specjalnego rodzaju stali.

Stal służąca do budowy takich kominów musi charakteryzować się kwasoodpornością, a także nie może być podatna na korozję. Musi być ona dokładnie zabezpieczona od strony, która będzie miała bezpośredni kontakt z transportowanym dymem. Jednak szczególną uwagę trzeba zwrócić na właściwości chemoodporne mokrych kominów przemysłowych ze stali służących do odprowadzania spalin odsiarczonych.

To, jak będzie wykonany taki przewód, zależy od wielu czynników. Do najważniejszych z nich należą skład chemiczny spalin, ich temperatura, przyszłe umiejscowienie w zakładzie i położenie obiektu.

Kominy przemysłowe muszą być idealnie szczelne i odporne na szereg związków chemicznych znajdujących się w spalinach. Jest to gwarancja tego, że będą skutecznie odprowadzały trujący dym z zakładów produkcyjnych oraz z fabryk, gdzie jak wiadomo, spaliny charakteryzują się wysokim poziomem toksyczności” – mówi ekspert z firmy STALMAT.

Jakie znaczenie mają kominy przemysłowe?

Większość przewodów kominowych, z jakimi można się obecnie spotkać, to kominy mokre. Oprowadzają one spaliny odsiarczone, które cechują się niższą temperaturą i wyższym poziomem wilgotności. Są one skondensowane, co wymaga tego, aby komin był maksymalnie szczelny, a także całkowicie odporny na korozję.

Tak działające kominy odpowiadają za optymalne warunki wewnątrz zakładów przemysłowych. Dzięki nim toksyczne substancje, będące produktem ubocznym spalania, są szybko i skutecznie usuwane poza jego obręb. Dlatego też mają wpływ na jakość powietrza, a co za tym idzie, na zdrowie pracującej tam załogi.

Oprowadzanie spalin, które zostały wcześniej odsiarczone, ma też znaczenie dla środowiska naturalnego. Budowa kominów przemysłowych przystosowanych do ich transportowania sprawia, że dym taki nie zakwasi gleby oraz wód powierzchniowych. W efekcie powoduje to wyeliminowanie problemu zjawiska kwaśnych deszczów, które wpływają destrukcyjnie na ekosystem, a także niszczą konstrukcje budynków.

Oceń artykuł (1)
5.0
Komentarze
Dodaj komentarz