Materiał Partnera

Rodzaje ubezpieczeń komunikacyjnych

Rodzaje ubezpieczeń komunikacyjnych

Nawet najbardziej ostrożni kierowcy są narażeni na wypadki. Chwila nieuwagi, zły stan dróg czy brawura innych kierowców stwarzają niebezpieczeństwo powstania groźnej kolizji. Dlatego właściciele pojazdów muszą pamiętać o ubezpieczaniach komunikacyjnych. Jeżeli zajdzie taka potrzeba, pokryją one koszty naprawy samochodu, leczenia czy koszty zadośćuczynienia za wyrządzone szkody.

Czym są ubezpieczenia komunikacyjne?

O tym, czym są ubezpieczenia komunikacyjne, mówi Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Zgodnie z nią są to ubezpieczenia majątkowe i dotyczą ruchu lądowego przy użyciu pojazdów mechanicznych. Zadaniem takich ubezpieczeń jest zabezpieczanie interesów osób biorących udział w wypadkach drogowych oraz tych, którym została wyrządzona szkoda na skutek takiej kolizji. Niektóre z tych ubezpieczeń są obowiązkowe, natomiast inne można wykupić dobrowolnie.

„Każdy kierowca musi ubezpieczyć swój samochód – obowiązku tego nie można lekceważyć, gdyż zaniechanie jego opłacenia może skutkować poważnymi konsekwencjami. Jednak powinna to być także kwestia rozsądku. W sytuacji, kiedy samochód po wypadku będzie wymagał poważnej naprawy, a poszkodowany drogiego leczenia, dodatkowe środki od ubezpieczyciela okażą się bardzo potrzebne” – mówi ekspert z Agencji Ubezpieczeniowej PZU w Chorzowie.

Ubezpieczenia komunikacyjne – od czego można się ubezpieczyć?

Ubezpieczenia komunikacyjne zabezpieczają sprawców wypadków, poszkodowanych, a także są stworzone po to, aby pomóc kierowcom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji. Należą do nich:

  • Ubezpieczenie OC, czyli ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych. Jest ono obligatoryjne dla wszystkich właścicieli samochodów. Ubezpieczenie OC zapewnia, że osoba poszkodowana w wypadku zawsze otrzyma zadośćuczynienie – niezależnie od sytuacji finansowej sprawcy.
  • Ubezpieczenie AC – jest to ubezpieczenie od uszkodzeń i kradzieży pojazdu. Ubezpieczyciel w sytuacji kradzieży, zniszczenia samochodu na skutek wypadku, działania sił przyrody czy przez osoby trzecie, wypłaca poszkodowanemu określoną kwotę.
  • Ubezpieczenie NNW – ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków dotyczy zarówno kierowcy, jak i pasażerów. W przypadku doznania podczas wypadku uszczerbku na zdrowiu lub w przypadku śmierci, ubezpieczyciel wypłaca rekompensatę finansową.
  • Auto Pomoc – jest to ubezpieczenie, które gwarantuje pomoc ubezpieczyciela, kiedy samochód niespodziewanie zepsuje się w trasie lub kiedy będzie potrzebna pomoc medyczna czy techniczna. Może być wykupione na terytorium RP oraz rozszerzone na Europę.

Właściciel samochodu, wybierając ubezpieczenia komunikacyjne, powinien kierować się dobrem swoim, pasażerów, a także innych uczestników ruchu. Wtedy w sytuacji nieszczęśliwego zdarzenia każdy otrzyma należną rekompensatę.

Oceń artykuł (2)
5.0
Komentarze
Dodaj komentarz