Materiał Partnera

Regulacja stanów prawnych nieruchomości – wszystko, co musisz wiedzieć

Regulacja stanów prawnych nieruchomości – wszystko, co musisz wiedzieć

Stan prawny nieruchomości informuje o tym, kto posiada do niej prawa rzeczowe, a także m.in. reguluje ich granice i inne ważne parametry.  Nieruchomości nieposiadającej uregulowanego stanu prawnego nie można sprzedać czy podarować, dlatego tak ważne jest jego określenie. Dowiedz się więcej o procedurze związanej z regulacją stanu prawnego nieruchomości.

Skąd biorą się nieruchomości bez uregulowanego stanu prawnego?

Brak uregulowanego stanu prawnego w przypadku nieruchomości wiąże się zwykle z brakiem założonej księgi wieczystej oraz innych dokumentów potwierdzających prawo do jej własności. To z kolei często skutek zawirowań historycznych i prawnych na przestrzeni lat. Problem ten w szczególności występuje na terenach wschodnich i południowo-wschodnich. Niekiedy zdarza się również, że występują rozbieżności w zapisach pomiędzy księgami wieczystymi a ewidencją gruntów i budynków. Tego typu działki są bardzo problematyczne, ponieważ nie istnieją dla obrotu. Niemożność wskazania właściciela czy też określenia przebiegu granic nieruchomości uniemożliwia jej zbycie drogą sprzedaży lub darowizny oraz wykorzystanie jako zabezpieczenie kredytu. Niemożliwa jest też realizacja inwestycji na tym terenie.

Kiedy dokonuje się regulacji stanu prawnego nieruchomości?

Regulacja stanu prawnego nieruchomości przeprowadzana jest zwykle na zlecenie jej domniemanego właściciela lub też zainteresowanego inwestora. Jak mówi przedstawiciel firmy M Geo: W przypadku działek znajdujących się w posiadaniu rodziny od pokoleń i chęci dokonania np. ich podziału na cele budowlane bardzo często okazuje się, że stan takiej nieruchomości jest nieuregulowany, co uniemożliwia dokonanie procedury. Nierzadko brak księgi wieczystej wychodzi też na jaw przy okazji spraw spadkowych lub zniesienia współwłasności. Regulacji wymagają też sprawy sporne między sąsiadami co do przebiegu granic działek – geodeta wykonuje wówczas wznowienie granic.

Jak wygląda regulacja stanu prawnego nieruchomości?

Regulacja stanu prawnego nieruchomości to proces skomplikowany i problematyczny. W zależności od uwarunkowań konkretnego przypadku może wymagać przeprowadzenia różnych czynności. Najczęściej potrzebna jest profesjonalna pomoc geodezyjna. Geodeta posiadający odpowiednie uprawnienia bada istniejące dokumenty dotyczące działki i ma za zadanie odtworzenie historii jej stanu prawnego od czasów uwłaszczenia lub scalenia. Na tej podstawie przygotowuje odpowiednią dokumentację, która musi być złożona w miejscowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, a następnie przekazana do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego. Przygotowana przez geodetę dokumentacja jest podstawą do dokonania wpisu do księgi wieczystej.

Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz