Materiał Partnera

Punkt odpoczynku zwierząt po transporcie

Punkt odpoczynku zwierząt po transporcie

Zwierzęta gospodarskie w przeważającej części hodowane są z przeznaczeniem na cele konsumpcyjne, dlatego docelowym miejscem, do którego trafiają, jest rzeźnia. Postępowanie z trzodą chlewną i bydłem domowym regulują przepisy weterynaryjne, które przewidują całodobowy wypoczynek.

Dlaczego zwierzęta odpoczywają po transporcie?

Przepisy dotyczące ochrony praw zwierząt, jakie obowiązują obecnie w wielu krajach świata, są bardzo surowe, a wiele z nich odnosi się w szczególności do godnego traktowania wszystkich zwierząt, również tych przeznaczonych na ubój. Przykładowy regulamin określający zasady przeprowadzania badań weterynaryjno-sanitarnych i kontroli zwierząt przed ubojem sporządzany w oparciu o stosowne przepisy państwowe nakazuje między innymi odpoczynek zwierząt w specjalnie przystosowanych do tego celu pomieszczeniach. Podczas odpoczynku zwierzęta są badane w celu potwierdzenia ich dobrego stanu zdrowia, a jeśli wykazują oznaki choroby, zostają odseparowane w celu obserwacji.

Odpoczynek zwierząt po transporcie zaleca też odpowiednie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego, w którym określono taką potrzebę ze względu na tzw. dobrostan zwierząt. Należy przez niego rozumieć taki stan zdrowia fizycznego i psychicznego, jaki każde zwierzę hodowlane osiągnęłoby w naturalnych warunkach występujących w jego środowisku. Zmęczenie i podniecenie, jakie często bywa efektem przewożenia, może wpływać na wyniki i ocenę wizualną stanu zdrowia. Zalecenia określają potrzebę wypoczynku przez 24 godziny, jednak ostateczną decyzję podejmuje lekarz weterynarii, który znajduje się na miejscu i dokonuje oceny stanu trzody chlewnej, krów, kóz czy innych zwierząt.

Punkt odpoczynku i jego charakterystyka

Miejscem, w którym zazwyczaj przebywają zwierzęta po transporcie, jest tzw. punkt odpoczynku zwierząt. Pomieszczenia i panujące w nich warunki powinny spełniać normy przewidziane dla typowych hodowli, dzięki czemu zwierzęta czują się w nich dobrze i mają szansę powrotu do normalnego rytmu. Firmy takie jak Rzeźnik Sp.j. H. W. Wysocki przygotowują specjalne boksy przewidziane dla określonej grupy zwierząt jednego gatunku – trzody chlewnej, bydła, kóz, owiec czy koni. Każdy z boksów może być wykorzystywany przez określoną liczbę zwierząt, spełniając zalecenia dotyczące ich zagęszczenia. W celu wyeliminowania czynników stresogennych zwierzęta systematycznie otrzymują paszę i mają pełny dostęp do wody. Nad całością czuwa weterynarz obserwujący inwentarz.

Pomieszczenia budynków są jasne, wyposażone w okna i z dostępem świeżego powietrza. Systematycznie dba się w nich o czystość, dzięki czemu zwierzęta mają zapewnione godne warunki odpoczynku w ostatnich dniach ich życia. Osiągniecie dobrostanu zwierząt oznacza utrzymanie na wysokim poziomie wszystkich wskaźników fizjologicznych i behawioralnych, a stan przeciwny przyczynia się do osłabienia, pojawiania się chorób i zaburzeń w zachowaniu, zmniejszenia masy ciała i innych niekorzystnych zmian. Unikanie ich to nie tylko korzyści dla zwierząt, ale również dla człowieka, który przeznacza je do celów konsumpcyjnych.

Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz