Materiał Partnera

Prowadzenie księgowości pełnej przez biuro rachunkowe

Prowadzenie księgowości pełnej przez biuro rachunkowe

Stała współpraca na linii przedsiębiorstwo a biuro rachunkowe, bardzo często dotyczy spraw kadrowo-płacowych, reprezentowania klienta biznesowego przed instytucjami publicznymi, a także oczywiście prowadzenie księgowości uproszczonej (np. ksiąg przychodów i rozchodów), lub tej na zasadach ogólnych – księgowość pełna z charakterystycznymi dla niej księgami rachunkowymi i rocznymi sprawozdaniami finansowymi.

Opłacalność powierzania księgowości pełnej w ręce biura rachunkowego

Księgowość pełna to model ewidencjowania podatków i wszystkich ruchów gospodarczych przedsiębiorstwa, który jest charakterystyczny przy funkcjonowaniu większych przedsiębiorstw, często o formie prawnej spółek komandytowych, partnerskich, czy też cywilnych. Złożoność procesów prowadzenia ksiąg rachunkowych, powoduje zaś, że wiele firm zamiast zatrudniania własnych pracowników, woli powierzyć pełnię spraw profesjonalnym biurom rachunkowym o eksperckim poziomie wiedzy, wielu certyfikatach, a także tym wykorzystującym przy swoich działaniach techniki rachunkowości zarządczej oraz nowoczesną technologię (programy rachunkowe). Dzięki takiej współpracy wiele podmiotów może uniknąć nieszczelnego budżetu, błędów rachunkowych oraz podatkowych, czy też niekorzystnych ruchów gospodarczych. Księgowość pełna i charakterystyczne dla niej roczne sprawozdania finansowe – dla niektórych podmiotów obligatoryjne, dla innych dobrowolne – pozwalają bowiem dzisiaj na optymalizacje finansowe oraz podatkowe, czy też na podejmowanie korzystnych inwestycji!

Istotne przy tym jest również to, że brak własnego działu księgowo-rachunkowo oraz kadrowo-płacowego, to olbrzymia oszczędność. Opcja współpracy z biurami rachunkowymi jest znacznie tańsza zarówno przy prowadzeniu księgowości pełnej, jak i uproszczonej (np. KPiR, ryczałt ewidencjonowany, karty podatkowe i inne, tj. ewidencje środków trwałych/materialych/prawnych).

Zakres działań najlepszych biur rachunkowych przy prowadzeniu księgowości pełnej

Najlepsze biura rachunkowe oprócz księgowości pełnej, oferują doradztwo biznesowe i inwestycyjne, reprezentację w instytucjach państwowych, czy nawet pomocy w uzyskiwaniu dotacji unijnych. Jeśli chodzi jednak o obsługę księgowo-rachunkową na zasadach ogólnych, dotyczy ona m.in.: opracowywania reguł polityki rachunkowości, tworzenia i wdrażania zakładowych planów kont, tworzenia zapisów w ewidencjach syntetycznych i analitycznych, określania stawek miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy, określania wysokości podatku VAT, tworzenia deklaracji podatkowych i przedkładania ich do US, monitorowania statusu zobowiązań i należności, sporządzanie sprawozdań finansowych rocznych według restrykcyjnych norm rachunkowości, czy też obsługa przelewów. Ważne są również działania związane z opracowywaniem planu amortyzacji, czy raportowania nieprawidłowości ruchów gospodarczych w przedsiębiorstwie.

Zadań, jakie spoczywają na osobach odpowiedzialnych za księgowość pełną, jest zatem sporo. To między innymi dlatego dzisiaj opcja korzystania z outsourcingowych usług jest tak popularna. Jeśli Twoja firma poszukuje zatem stałego lub doraźnego partnera ważne, aby zgłosiła się do Biura rachunkowego Bilans, które działa w Zielonej Górze. Pamiętaj, że dzisiaj większość zadań księgowych wypełnianych jest zdalnie, dlatego oferta najlepszych ekspertów podatkowych itd. jest ogólnokrajowa!

Opracowanie:
Zielona Góra, Bohaterów Westerplatte 50 lok. 1
tel. 604 918 007
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz