Materiał Partnera

Projektowanie linii napowietrznych

Projektowanie linii napowietrznych

Liniami napowietrznymi nazywa się konstrukcje, które przeznaczone są do przesyłania energii elektrycznych na dużych obszarach – linie kablowe są częściej wykorzystywane na terenie miast, dzielnic, czy osiedli. Przy projektowaniu tego typu elementów infrastruktury elektroenergetycznej uwzględnianych jest wiele istotnych czynników. Poznaj najważniejsze z nich.

Firmy projektowe

Zanim dowiesz się, jaki są najważniejsze czynniki uwzględniane przy projektowaniu linii napowietrznych, powinieneś wiedzieć, że tego typu prace mogą wykonywać tylko wyspecjalizowane w elektroenergetyce firmy. Jedną z nich jest przedsiębiorstwo Tech-Met, które zajmuje się projektowaniem przyłączy, linii kablowych, usuwaniem kolizji energetycznych, tworzeniem wewnętrznych instalacji elektrycznych,  inwestycjami oświetlenia drogowego, czy właśnie najbardziej wymagającymi projektami linii napowietrznych. Tego typu podmioty muszą swoje działania opierać o szeroką wiedzę geotechniczną, energetyczną, architektoniczną, czy też materiałoznawczą. Sam projekt linii napowietrznej, składa się bowiem na część opisową, część rysunkową i graficzną, część obliczeniową, czy też na szeroką dokumentację geodezyjną. Firmy projektowe często pełnią przy tego typu inwestycjach, funkcję kierownika budowy, dbając o wysoki poziom obsługi formalno-prawnej.

Podział linii napowietrznych

Przy projektowaniu linii napowietrznych, które składają się na przewody fazowe i odgromowe, konstrukcje wsporcze, izolatory, osprzęt liniowy, czy uziomy słupów, bardzo ważne jest skategoryzowanie danego systemu przesyłu energii elektrycznej. To wyznacza nie tylko rozmiary danych elementów, ale również wybór odpowiednio wysokich jakościowo materiałów budowlanych. Obecnie w uproszczeniu branżowym, istnieją trzy typy linii napowietrznych. Kategoria pierwsza odnosi się do linii o napięciu znamionowych 220 kV i wyższym; kategoria druga do linii o napięciu wyższym, niż 1 kV; a kategoria trzecia do linii  o napięciu znamionowym poniżej 1 kV. Jest to bardzo ważne przy określaniu funkcji danej sieci energetycznej, co wyznacza również jej uwarunkowania projektowe.

Naprężenie przewodów w sekcji naciągowej

Jednym z najważniejszych czynników przy projektowaniu linii napowietrznych, jest odpowiednie dobranie naprężenia przewodów w sekcji naciągowej. Warto przy tym wiedzieć, że złożoność obliczeń i symulacji, wiąże się z tym, iż owe naprężenie przewodów zależy znacznie od warunków atmosferycznych – inny parametr uzyskuje się przy temperaturach bardzo niskich, a inne przy tych bardzo wysokich (ważne są również inne czynniki środowiskowe, takie jak wiatr, średni poziom opadów deszczy itp.). Istotnymi dla procesu projektowego parametrami, są także: siły wyrywające na słupach przelotowych, korelacja zwisów, ślizg przewodu na słupach przelotowych, czy ślizg przewodu na słupach przelotowych.

Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz