Materiał Partnera

Profesjonalne szkolenia dla kierowców i szkolenia BHP

Profesjonalne szkolenia dla kierowców i szkolenia BHP

Doskonalenie zawodowe i szkolenia BHP są dziś bardzo ważnym elementem procesu przygotowania zawodowego. Nacisk na bezpieczeństwo pracy sprawia, że przykłada się szczególną wagę do zdobywania uprawnień zarówno w branży transportowej, jak i w działającej przy niej administracji.

Podstawowe kursy na prawo jazdy

Podstawowym uprawnieniem, jakie musi posiadać kierowca zawodowy, jest oczywiście prawo jazdy. Firmy zajmujące się takimi szkoleniami są dziś bardzo popularne, coraz więcej młodych ludzi stara się o uzyskanie uprawnień. Wynika to z faktu, że obecnie każdy pracodawca wymaga trzech rzeczy na starcie do rozmowy o pracę – komunikatywnej znajomości języka obcego, obsługi komputera i prawa jazdy kategorii B. Uzyskanie tego dokumentu wymaga zaliczenia odpowiedniego kursu oraz odbycia określonej liczby godzin zajęć praktycznych, po czym kandydat przystępuje do egzaminu państwowego. Zdawać go może do skutku, jeśli dysponuje określonymi środkami finansowymi, bowiem za każde kolejne podejście musi zapłacić.

W przypadku kierowców zawodowych warto też pomyśleć od razu o kategorii prawa jazdy, która będzie potrzebna do prowadzenia określonych samochodów. Jeśli w planie są ciężarówki lub TIR-y kursant musi sięgnąć po wyższą kategorię i odbyć odpowiednie szkolenie. Nauka jest tu o tyle prostsza, że po uzyskaniu kategorii B wszystkie kolejne są już tylko uzupełnieniem wiadomości, a nie przyswajaniem ich od nowa. Problemem bywają jazdy praktyczne, zwłaszcza jeśli trzeba opanować duży ciągnik siodłowy z przyczepą, ale wiele firm szkoleniowych umożliwia wykupienie dodatkowych godzin jazdy, aż do momentu, gdy kandydat na kierowcę poczuje się pewnie. Po zdaniu egzaminu drogę do zawodu otwiera już tylko zdobycie świadectwa kwalifikacji zawodowej.

Szkolenia w zakresie kompetencji zawodowych

Uprawnienia do realizowania przewozów krajowych i zagranicznych wymagają posiadania certyfikatu kompetencji zawodowych. Uzyskanie takiego dokumentu wymaga skończenia kursu organizowanego przez wyspecjalizowaną placówkę z uprawnieniami, taką jak Trawers-ADR. Kursy, Szkolenia. Katarzyna Adrianowicz, zajmującą się szkoleniami kierowców i pracowników administracji w szeroko rozumianym zakresie kompetencji i uprawnień zawodowych oraz BHP. Po ukończonym szkoleniu przyszły właściciel firmy przewozowej zdaje egzamin, po którym składa wniosek w Instytucie Transportu Samochodowego o wydanie stosownego dokumentu. Zakres kursu obejmuje między innymi zagadnienia zawarte w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego oraz uczy rozwiązywać sytuacje problemowe związane z organizacją przewozów.

Ukończenie kursu nie jest obowiązkowe i teoretycznie do egzaminu może przystąpić każdy, kto posiada odpowiednią wiedzę, jednak szkolenia dają pewność, że kandydat zna zakres zagadnień i umie znaleźć rozwiązania. Certyfikat jest dokumentem przewoźnika, a nie kierowcy, jednak powinny się nim legitymować również te osoby, które nie są właścicielami, ale podejmują ważne w kontekście działania firmy decyzje.

Szkolenia specjalistyczne dla kierowców

Kierowca zawodowy uzależniony jest od swojego pracodawcy, dlatego w jego interesie jest uzyskanie jak największej liczby uprawnień rozszerzających zakres jego pracy. Jednym z nich jest na przykład transport materiałów niebezpiecznych ADR, czyli nabycie wiedzy oraz uzyskanie świadectwa pozwalającego na przewożenie paliw płynnych, substancji żrących, łatwopalnych, wybuchowych i innych określonych w specjalnych przepisach. W tym celu konieczne jest ukończenie kolejnego kursu, na którym kandydat poznaje zasady postępowania z takimi ładunkami, uczy się zapobiegania katastrofom, ratownictwa czy systemów oznaczeń pojazdów.

Poza transportem ADR przydatne też bywają szkolenia z zakresu obsługi maszyn i pojazdów do przeładunku, wózków widłowych i innych tego typu pojazdów, które przydają się podczas składowania, magazynowania czy załadunku samochodów. Posiadanie dodatkowych uprawnień nie musi wiązać się z koniecznością zmiany pracy. Kolejny kurs i kolejne uprawnienia to bardziej życzliwe spojrzenie pracodawcy, bowiem dziś ceni się wielozadaniowość pracownika i możliwość wykorzystania jego umiejętności na innych stanowiskach, zapobiegając tym samym przestojom w pracy.

BHP ogólne i stanowiskowe

Poza szkoleniami zawodowymi zarówno kierowców, jak i wszystkich pozostałych pracowników zgodnie z polskimi przepisami obowiązują szkolenia BHP. Przyjmują one różną postać zależnie od tego, jaki zawód się wykonuje i czemu mają one służyć. Im większy poziom zagrożenia, tym bardziej kładziony jest nacisk na takie kursy. Szkolenia BHP można podzielić na ogólne, czyli te stosowane do wszystkich pracowników, zazwyczaj dotyczące takich kwestii, jak alarmy przeciwpożarowe, udzielanie pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, ewakuacja budynku i inne ogólne problemy bezpieczeństwa. Drugą grupę stanowią szkolenia stanowiskowe, które mają nieco inny charakter w przypadku kierowców, operatorów ciężkich maszyn czy pracowników administracji. Tu treść szkolenia bezpośrednio wiąże się z wykonywanym zawodem i dotyczy na przykład dopuszczalnych napięć energii elektrycznej, poziomów emisji substancji szkodliwych, a w administracji – zagrożeń ze strony sprzętu biurowego, jak kopiarki, niszczarki czy zgrzewarki.

Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz