Materiał Partnera

Praca zdalna, a przeciwdziałanie COVID 19

Praca zdalna, a przeciwdziałanie COVID 19

Pandemia wywołana groźnym koronawirusem wymusza na pracodawcach i pracownikach nietypowe rozwiązania. Aby chronić się przed chorobą należy jak najbardziej ograniczać bezpośredni kontakt z innymi osobami. Niezbędna staje się praca zdalna, czyli wykonywana tylko i wyłącznie w domu. Choć nie wszystkie branże stwarzają jej możliwość, duża część pracowników może bez problemu pracować z zacisza własnego domu. Wyjaśniamy, na czym polega ten rodzaj pracy.

Na czym polega praca zdalna?

Praca zdalna, wbrew pozorom, nie jest tym samym co telepraca. Wykonuje się ją poza miejscem zatrudnienia, ale niekoniecznie z użyciem środków komunikacyjnych. Najnowsze rekomendacje mówią, że pracę zdalną powinno wykonywać się we własnym domu lub innym bezpiecznym miejscu. W celu zapobiegania COVID odradza się przebywanie w biurach, kawiarniach oraz restauracjach.

Eksperci z firmy Praktyka BHP wyjaśniają, że: Pracownik w takiej sytuacji może przygotowywać raporty, prezentacje lub analizy z użyciem komputera. Może także studiować dokumenty lub odręcznie pisać opinie, co nie wymaga sprzętu elektronicznego. Po wykonaniu powierzonych obowiązków pracownik przekazuje szefowi efekty swojej pracy. Dzieje się to w sposób wcześniej ustalony między stronami, na przykład drogą elektroniczną.

Warunki do pracy zdalnej

Mimo postępującej cyfryzacji nadal niektóre osoby nie mają dostępu do komputera i Internetu. W takim przypadku pracownik powinien powiadomić o tym przełożonego. Następnie należy uzgodnić tryb wykonywania obowiązków lub wyznaczyć inne miejsce do pracy zdalnej. Niektórzy pracodawcy powierzają podwładnym sprzęt komputerowy na czas szerzenia się koronawirusa.

Choć sytuacja epidemiologiczna rozwija się bardzo gwałtownie, podwładni powinni zadbać o przeszkolenie pracowników w zakresie pracy zdanej. Wiele firm przygotowuje specjalne kursy, na których podwładni poznają obsługę komputera i programów, które umożliwiają skuteczne wykonywanie obowiązków.

Różnice między pracą tradycyjną a zdalną

W obecnej sytuacji wielu pracowników martwi się, że wykonywanie pracy zdalnej oznacza niższe wynagrodzenie. Najnowsze przepisy mówią jednak, że pracodawca nie może obniżyć pensji w związku z pracą w domu.

Jeśli przedsiębiorstwo nie daje możliwości zdalnego wykonywania obowiązków i musi zostać zamknięte, pracownicy posiadający umowę o pracę również otrzymują należne wynagrodzenie. Może być to 100% wartości lub mniej, nie może jednak być mniejsze niż pensja minimalna. Warto zaznaczyć, że praca zdalna może być powierzona na czas nieokreślony, jednak ustawa o niej jest ważna przez 180 dni od wejścia w życie.

Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz