Poznaj najpopularniejsze rodzaje tłumaczeń

Poznaj najpopularniejsze rodzaje tłumaczeń

Potrzebujesz przekładu tekstu z języka ojczystego na obcy? Poznaj możliwe rodzaje tłumaczeń i wybierz opcję najbardziej dostosowaną do twoich potrzeb i oczekiwań.

W ofercie biur tłumaczeniowych dostępnych jest kilka wariantów, jeśli chodzi o wykonywanie przekładów. Można tłumaczyć tekst pisany lub wykonać tłumaczenia ustne.

Tłumaczenia zwykłe

To najbardziej popularny rodzaj przekładu. Tym sposobem wykonywane są tłumaczenia wszelkich tekstów i dokumentów wykorzystywanych wyłącznie na użytek własny. Może to być zwykła notatka, list, oferta handlowa czy strona internetowa.

Tłumaczenia specjalistyczne

W tym przypadku liczy się nie tylko znajomość języka obcego, ale również wiedza specjalistyczna tłumacza, tj. słownictwo branżowe. Tłumaczenia specjalistyczne mogą obejmować m.in. instrukcję obsługi, pracę naukową, umowę handlową. Wśród tłumaczeniowych specjalizacji wymienić można między innymi takie branże jak: prawo, medycyna, farmacja, finanse, bankowość, przemysł, nauki przyrodnicze, IT, budownictwo. 

Tłumaczenia przysięgłe

To specyficzny rodzaj tłumaczenia, którego wykonaniem może zająć się wyłącznie tłumacz przysięgły. Jest to osoba posiadająca specjalne uprawnienia do wykonywania przekładów dokumentów urzędowych, dyplomów, ekspertyz oraz innych, które mają być przedłożone organom urzędowym.

Tłumaczenia ustne

Tłumaczenia ustne to przekład, pozwalający na zrozumienie tekstu mówionego pomiędzy dwiema osobami lub większą liczbą rozmówców, którzy nie posługują się tym samym językiem i nie są w stanie porozumieć się.

Wśród tłumaczeń ustnych wyróżnić można dwa typy: tłumaczenia symultaniczne oraz tłumaczenia konsekutywne.

  • Tłumaczenia ustne symultaniczne

To tłumaczenia ustne określane jako równoczesne. Cechą charakterystyczną tłumaczeń symultanicznych jest to, że w jednym czasie mówi zarówno mówca, jak i tłumacz. Odbywają się one w specjalnej dźwiękoszczelnej kabinie albo mają charakter szeptany. W przypadku tłumaczenia kabinowego tłumacz nie ma kontaktu z mówcą – nie może więc poprosić o powtórzenie słowa lub sformułowania.

Tłumaczenia symultaniczne najczęściej wykorzystywane są podczas międzynarodowych spotkań i konferencji, wykładów itp. 

  • Tłumaczenia ustne konsekutywne

To tłumaczenia ustne określane mianem następczych. Cechą charakterystyczną jest to, że tłumacz najpierw wysłuchuje fragmentu tekstu mówcy, a dopiero po jego skończeniu dokonuje przekładu. W tym przypadku technika wykonania tłumaczenia sprowadza się do dokonania selekcji wypowiedzianych słów – tak, by zachować najważniejszy przekaz myślowy. Najczęściej więc tłumaczenie konsekutywne jest krótsze niż treść mówiona. 

Tłumaczenia à vista

To tłumaczenie stanowiące formę pośrednią między przekładem pisemnym a tłumaczeniem ustnym. Polega na tym, że tłumacz czyta tekst na bieżąco, a następnie dokonuje jego tłumaczenia ustnego. Zwykle tego rodzaju tłumaczenia wykorzystywane są np. w kancelariach notarialnych lub na sali sądowej – przez tłumaczy przysięgłych.

Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz