Powrót do szkoły od 1 września. Jak będzie wyglądać nauka?

Powrót do szkoły od 1 września. Jak będzie wyglądać nauka?

1 września zbliża się wielkimi krokami. Dla uczniów i nauczycieli oznacza to koniec wakacji i powrót do szkoły. Nadchodzący rok szkolny będzie się jednak różnił od poprzednich. Ze względu na pandemię koronawirusa w szkołach będą obowiązywać nowe zasady bezpieczeństwa. Jakie? Tego dowiesz się z naszego artykułu.

Nowe zasady bezpieczeństwa w szkołach

Tak, jak w innych miejscach publicznych, tak również i w szkołach będzie trzeba przestrzegać pewnych zasad. Jak możemy przeczytać na stronie gov.pl uczniowie i nauczyciele będą musieli przygotować się na:

  • obowiązkową dezynfekcję dłoni – dezynfekcja dłoni będzie obowiązkowa zaraz po wejściu do budynku, dłonie należy również często myć wodą z mydłem i unikać dotykania oczu, nosa i ust,
  • utrzymywanie dystansu społecznego – dzieci i nauczyciele powinni w miarę możliwości starać się zachować dystans od innych osób, aby było to możliwe dyrektor placówki może wprowadzić m.in. różne godziny przerw czy zajęć na boisku, podczas zajęć sportowych będą ograniczane ćwiczenia i gry kontaktowe,
  • regularne wietrzenie sal lekcyjnych – sale powinny być wietrzone co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w trakcie zajęć,
  • czyszczenie pomieszczeń wspólnych i zachowanie 1,5 –metrowej odległości między stołami – odległości będą musiały być zachowane m.in. na stołówce,
  • dezynfekcję sprzętu sportowego – skakanki, piłki, obręcze i inne sprzęty wykorzystane podczas zajęć będą musiały być czyszczone i dezynfekowane.
Bezpieczny_powrót_do_szkoły_-_uczniowie

Czy w szkole będzie obowiązywało zakrywanie ust i nosa?

W szkołach nie będzie obowiązku zakrywania ust i nosa przez dzieci i nauczycieli. Jednak w sytuacji, gdy zachowanie bezpiecznej odległości od innej osoby nie będzie możliwe, trzeba będzie zakryć usta i nos – np. podczas przerw na korytarzu.

Co w sytuacji, gdy uczeń źle się poczuje?

Do szkoły będą mogli przychodzić jedynie uczniowie i pracownicy, którzy nie mają objawów chorobowych i których domownicy nie przebywają w izolacji lub kwarantannie.

Natomiast w przypadku wystąpienia objawów u dziecka już w szkole, zalecane będzie, aby placówka miała dedykowane miejsce, w którym dziecko będzie mogło przebywać do czasu podjęcia decyzji konsultowanej z rodzicem i dyrektorem, czy może ono kontynuować naukę, czy powinno pojechać do domu.

Jakie zasady będą obowiązywać w szkołach w żółtych i czerwonych powiatach?

Szkoły z czerwonych i żółtych powiatów obowiązują zasady bezpieczeństwa stosowane w całym kraju. Dyrektorzy placówek mogą jednak podjąć decyzję o wprowadzeniu dodatkowych ograniczeń, np. ustalić rozpoczynanie zajęć dla klas co godzinę czy obowiązek zakrywania nosa i ust w takich miejscach, jak korytarze i szatnia. Dyrektor ma również prawo wydać decyzję o zawieszeniu wyjść grupowych i wycieczek oraz o obowiązku mierzenia temperatury pracownikom wchodzącym do budynku.

Szczegółowe informacje dotyczące funkcjonowania szkół w nowym roku szkolnym dostępne są na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Warianty funkcjonowania szkół w sytuacji wystąpienia zakażenia na danym terenie

W przypadku wystąpienia zakażenia na danym terenie będą obowiązywać trzy warianty funkcjonowania szkół:

  • wariant A – tradycyjna forma kształcenia – w przypadku wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego dyrektor szkoły, po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i za zgodą organu prowadzącego będzie mógł częściowo lub w całości zawiesić stacjonarną pracę szkoły i zmienić wariant kształcenia na B lub C,
  • wariant B – mieszana forma kształcenia – w tym wariancie dyrektor będzie mógł zawiesić zajęcia grupy, grupy wychowawczej, oddziału, klasy, etapu edukacyjnego lub całej szkoły lub placówki i prowadzić kształcenie na odległość (zdalne). Będzie to zależało od sytuacji epidemicznej na danym terenie, w danej szkole czy placówce. Decyzję podejmie dyrektor po uzyskaniu zgody organu prowadzącego i otrzymaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego,
  • wariant C – kształcenie zdalne – w tym wariancie dyrektor szkoły podejmuje decyzję o zawieszeniu zajęć stacjonarnych na określony czas i wprowadzeniu w całej szkole kształcenia na odległość (edukacji zdalnej). Konieczna będzie w tym przypadku zgoda organu prowadzącego i pozytywna opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.


Źródło: https://www.gov.pl/web/edukacja/bezpieczny-powrot-do-szkol2

Opracowanie:
Aleksandra
Redaktor pkt.pl
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz