Materiał Partnera

Pomiary rezystancji izolacji w Bydgoszczy – czy muszą być wykonywane co roku?

Pomiary rezystancji izolacji w Bydgoszczy – czy muszą być wykonywane co roku?

W przypadku użytkowania budynków mieszkalnych, czy też użytkowych konieczne jest poddawanie obiektu okresowym badaniom technicznym. Jednym z nich jest pomiar rezystancji izolacji sieci energetycznej. Badanie rezystancji ma wpływ na bezpieczeństwo obsługi oraz prawidłowe funkcjonowanie urządzeń elektrycznych. Na czym polega to badanie? Czemu służy i jak często należy je wykonywać?

Czym są pomiary rezystancji izolacji?

Pomiar rezystancji izolacji opiera się na pomiarze natężenia prądu płynącego przez izolację pod wpływem przyłożonego napięcia stałego. Rezystancja określa „odwrotną przewodność prądu”, czyli pozwala określić który przedmiot gorzej przewodzi prąd. W przypadku gdy poziom rezystancji jest na bardzo niskim poziomie, oznacza to nie mniej ni więcej, że izolacja nie spełnia swej funkcji, dany przedmiot, mimo że nie powinien — przewodzi prąd. Taka sytuacja jest niezwykle niebezpieczna, gdyż przypadkowe dotknięcie uszkodzonego miejsca w izolacji może skończyć się porażeniem prądu.

Rezystancję izolacji obwodu instalacji elektrycznej bądź pojedynczego odbiornika elektrycznego bada się jedną z dwóch metod pomiarów:

  • punktowych, które pozwalają ogólnie ocenić stan sprawdzanej izolacji,
  • w funkcji czasu, w wyniku których można dokładnie ocenić stan badanej izolacji.

Pomiar rezystancji izolacji to rodzaj badania zaliczany do rodziny pomiarów przeciwporażeniowych. Niejednokrotnie bada się jednocześnie instalację elektryczną i piorunochronną. Zgodnie z obowiązującym prawem obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę okresowym pomiarom instalacji elektrycznej, co najmniej raz na 5 lat.

Na czym polega kontrola pomiarów instalacji elektrycznej?

Kontrola ta powinna obejmować pełną ocenę stanu technicznego budynku, a mianowicie: polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego, oraz jego otoczenia. Konieczne jest również przeprowadzenie kontrolnego badania instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów. Nie jest to jednak sztywny okres, gdyż gdy wystąpią szkodliwe warunki badania instalacji elektrycznej, należy przeprowadzić po roku. Mowa tu o takich obiektach jak np. obiekty komunalne, czy też budynki, w których ryzyko porażenia prądem elektrycznym jest bardzo duże.

Osoby, które mają wykupione polisy ubezpieczeniowe na dom, powinny pamiętać, że brak dokumentacji potwierdzającej terminowe wykonanie badań instalacji elektrycznej oraz badania pomiaru rezystancji izolacji sieci energetycznej może być podstawą dla odmowy wypłacenia świadczeń. Firmą, która w Bydgoszczy świadczy m.in. usługi pomiarów elektrycznych jest firma  Instelo Grzegorz Małkiewicz. Badanie rezystancji umożliwia rozpoznanie czy uszkodzenia mechaniczne przewodu, czy też wilgoć i zanieczyszczenia nie spowodowały niewidocznych uszkodzeń przewodów bądź instalacji.

Co wpływa na wyniki pomiarów rezystancji izolacji?

Dokładność pomiaru rezystancji izolacji sieci energetycznej zależy od przyjętej metody badawczej oraz urządzeń pomiarowych. Na rynku istnieje szeroka gama mierników specjalistycznych pozwalających na przeprowadzenie pomiaru rezystancji izolacji. Tylko te najnowszej generacji posiadają opcję uwzględniania temperatury, który pozwala zwiększyć wiarygodność odczytów. Liczy się również umiejętność posługiwania się danym typem urządzenia, która pozwala wyeliminować błędy pomiarowe spowodowane czynnikiem ludzkim tj. błędnym użyciem mierników pomiarowych.

Opracowanie:
Białe Błota, Tulipanowa 9
tel. 693 240 823
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz