Materiał Partnera

Podział majątku po rozwodzie

Podział majątku po rozwodzie

Rozwód oznacza całkowite rozdzielenie interesów małżonków i zerwanie większości więzi – poza tymi związanymi ze wspólnymi dziećmi i opieką nad nimi. Jednym z problemów, który wymaga rozwiązania przed osiągnięciem niezależności, jest porozumienie się w kwestii podziału majątku. Kroki w tej sprawnie można podjąć jeszcze przed wniesieniem pozwu rozwodowego. Zazwyczaj jednak dochodzi do niego po ogłoszeniu decyzji sądu.

Dwie opcje rozwiązania problemu

Wniesienie pozwu o rozwód następuje z wielu powodów i w różnym okresie trwania małżeństwa. Niektórzy rozchodzą się po kilkudziesięciu latach wspólnego życia, kiedy mają za sobą spory bagaż doświadczeń, urządzone mieszkanie lub dom i wspólną firmę. Inni decydują się na ten krok po roku czy dwóch od zawarcia związku, gdyż wspólne życie pokazało im „niezgodność charakterów”. W każdej z tych sytuacji kwestie podziału majątku należy rozpatrywać inaczej. Rozsądni partnerzy z dużym doświadczeniem często wcześniej zabezpieczają swoje interesy, podpisując porozumienie o rozdzielności majątkowej czy też dopełniając formalności w tej kwestii u notariusza. Jednym z punktów spornych często jest majątek wniesiony do małżeństwa przez jedną ze stron. Aby zachować go po rozwodzie, należy zadbać o odpowiednie dokumenty. Prawo i procedury sądowe dopuszczają dwie formy podziału majątku po rozwodzie: ugodę i rozprawę w sądzie. W przeprowadzeniu każdej z nich może pomóc Kancelaria Adwokacka - Adwokat Andrzej Karpowicz z Myszkowa, która specjalizuje się między innymi w prawie rodzinnym.

Podział majątku w drodze ugody

Ugoda zawsze, w każdej sprawie prawnej, jest rozwiązaniem znacznie korzystniejszym niż sprawa sądowa. Pozwala zaoszczędzić wiele czasu i kosztów, jakie trzeba by ponieść, składając wniosek do sądu. Ponadto przygotowanie do sprawy o podział majątku wymaga zdobycia dokumentów, przeprowadzenia wyceny i innych czynności, które generują dodatkowe koszty i odsuwają decyzję w czasie. Jeśli małżonkowie rozstali się w zgodnie, a majątek, który wspólnie zgromadzili, jest jawny i nie wymaga specjalistycznej oceny ekspertów, najlepszym rozwiązaniem jest spotkanie w towarzystwie prawników i spisanie porozumienia. Inną zaletą podziału majątku na drodze ugody jest możliwość „dogadania się” w kwestii tego, co chciałaby otrzymać każda ze stron. Rozprawa sądowa często kończy się orzeczeniem, w którym to sąd decyduje, kto ma otrzymać dom, a kto samochód czy firmę. Podstawę ugody stanowią negocjacje, podczas których można dyskutować, przekonywać i pójść na kompromis, rezygnując z rzeczy o mniejszym znaczeniu dla tych, z którymi łączy nas związek sentymentalny.

Podział majątku na drodze sprawy sądowej

Walka o majątek jest częścią wielu rozwodów, a w szczególności towarzyszy tym z orzeczeniem o winie. Strona poszkodowana może chcieć uzyskać jak najwięcej korzyści, traktując je jako powetowanie strat i krzywd jakich doznała w małżeństwie. Często jest to działanie impulsywne, przyjmujące formę ukarania czy zemsty na drugiej stronie. W takich sytuacjach ugoda rzadko jest możliwa. Rozstrzyganie kwestii majątkowych bywa też niezbędne, jeśli np. małżonkowie wspólnie prowadzili firmę zarejestrowaną na jedno z nich. Droga sądowa pozwala na udowodnienie wkładu pracy każdej ze stron w sukces przedsięwzięcia oraz na ocenę wartości tej pracy. Sąd może wówczas nakazać spłacenie drugiej strony przez formalnego właściciela lub zagwarantuje jej równowartość w formie części majątku wspólnego.

Warto pamiętać, że jeśli wcześniej została złożona propozycja ugodowego podziału majątku, w której strona zobowiązała się do rezygnacji z niektórych roszczeń, w przypadku, gdy ugoda nie zostanie, zawarta te zobowiązania tracą ważność. W efekcie przed sądem strona może wnosić te roszczenia.

Oceń artykuł (1)
5.0
Komentarze
Dodaj komentarz