Materiał Partnera

Plan nawożenia azotem – samodzielnie czy z pomocą doradcy rolniczego?

Plan nawożenia azotem – samodzielnie czy z pomocą doradcy rolniczego?

Prowadzenie działalności rolniczej niejednokrotnie jest obwarunkowane szeregiem przepisów mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa zarówno lokalnie w  gospodarstwach rolnych, jak i globalnie w ujęciu ochrony środowiska naturalnego. Od stycznia 2019 r. gospodarstwa rolne mają obowiązek przygotowywania i stosowania planów nawożenia azotem. Zobaczmy, czym są te plany, jak je wykonać i czy dotyczą wszystkich rolników?

Stosowanie azotu ma na celu odpowiednie dokarmienie gleby w składniki odżywcze celem utrzymania, bądź poprawy jej żyzności, co przekłada się bezpośrednio na jej produktywność.

Nie stosuj nawozów azotowych na oko

Aby zapewnić właściwe tempo wzrostu roślinom system nawożenia azotowego musi być właściwie dobrany do rodzaju gleby, jaką posiadamy na swojej działce. Stosowanie dawek na oko, według zaleceń dostępnych w sieci, może skończyć się przenawożeniem, a nawet spaleniem rosnących na polu roślin.

Stosowanie planu nawożenia azotem pozwala nie tylko uniknąć tych problemów, ale realnie przyczynić się do większych, zdrowszych plonów.

Kto musi obligatoryjnie sporządzać plany nawożenia?

Plan nawożenia azotem dotyczy rolników tzw. towarowych, produkujące produkty do dalszej odsprzedaży, oraz ci, którzy są właścicielami gospodarstw większych niż 100 ha i ponad 50 ha ma charakter intensywny. Rolnicy, którzy posiadają areał wielkości od 10 ha do 100 ha, mogą sporządzać uproszczone bilanse azotu.

Aby plan spełniał swe zadanie, musi być poprzedzony szeregiem badań specjalistycznych gruntu, sposobu wykorzystania zarówno produkcji roślinnej, jak i zwierzęcej. Najbezpieczniej jest się zwrócić o pomoc do firm oferujących usługi doradcze z branży rolniczej, takiej jak, chociażby firma Przedsiębiorstwo doradcze "Agro-Complex" Mariusz Twarowski.

Prace nad stworzeniem planu nawożenia azotem wymagają wiedzy specjalistycznej, znajomości szeregu rozporządzeń i ustaw tak, aby spełniać wymogi prawa odnośnie do gospodarki azotanami.

Etapy tworzenia planu nawożenia azotem. Dlaczego azot szkodzi?

Właściwie zbudowany plan zagospodarowania azotanów warto poprzedzić badaniami gleby w gospodarstwie rolnym. Wielkość zapotrzebowania gleby na azot zmienia się wraz z fazą wzrostu rośliny. Azot w glebie zazwyczaj występuje w zbyt małej ilości w stosunku do zapotrzebowania na niego roślin. Dlatego w zależności od rodzaju zboża, musi być on dostarczany w nawozie.

Właściwa podaż azotu do gleby przyczynia się do poprawy:

  • Jakości ziaren,
  • Zawartości i jakości białka,
  • Masy 1000 ziaren,
  • Obsady kłosów.

Zbyt duża podaż azotu to ryzyko:

  • Zagęszczenie łanu,
  • Wczesnego wylegania,
  • Porażenia przez choroby grzybowe.

Istotą procesu nawożenia azotem jest właściwe opracowanie terminów nawożenia tak, aby reagować z delikatnym wyprzedzeniem na aktualne zapotrzebowanie roślin, będących w danej fazie rozwoju. Teoretycznie taką wiedzę posiada każdy rolnik, na podstawie własnych obserwacji, a praktycznie celem optymalizacji produkcji plonów rolnych, lepiej zwrócić się w tej kwestii po pomoc firm doradczych.

Opracowanie:
Złotniki Kujawskie, Akacjowa 19
tel. 503 072 872
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz