Artykuł sponsorowany

Optymalizacja podatkowa dla firm

Optymalizacja podatkowa dla firm

Najlepsze biura rachunkowe zajmują się nie tylko stałą obsługą księgową przedsiębiorstw w ramach ewidencjonowania podatków, wykonywania działań kadrowo-płacowych, czy też sporządzania sprawozdań finansowych. Wysoce wyspecjalizowane podmioty są pożądane przez klientów biznesowych, również w związku z szerokimi usługami doradczymi. Mogą one być związane z ustalaniem strategii finansowej firmy, z samym jej zakładaniem lub przekształceniem prawno-ekonomicznym, jak i z tak zwaną optymalizacją podatkową!

Czym jest optymalizacja podatkowa?

Optymalizacją podatkową są działania mające zmierzać do uiszczania przez daną firmę mniejszych podatków. Proces ten jest jednak bardzo złożony, a eksperci z dziedziny księgowości i finansów muszą dokładnie zapoznać się z daną organizacją, a także jej płynnością ekonomiczną. Warto przy tym wiedzieć, że działania optymalizacji podatkowej są w pełni legalne i opierają się o rozwiązania, które są powszechnie oferowane dla właścicieli firm. Istotne jest zatem rozróżnianie tego procesu od unikania oraz uchylania się od uiszczania podatków.

Na co składa się proces optymalizacji podatkowej?

Proces optymalizacji podatkowej jest bardzo złożony, dlatego musi być on przeprowadzany, tylko przez wyspecjalizowanych ekspertów, który nie tylko posiadają wiedzę finansową i skarbową, ale także prawną. Takich można znaleźć m.in. w biurze rachunkowym Tomasza Slósarczyka, które zajmuje się zarówno obsługą kadrowo-płacową, jak i księgową (od prowadzenia księgowości uproszczonej do pełnej wraz ze sprawozdaniami rocznymi).

Pierwszym etapem działań jest przeprowadzenie wnikliwej analizy ekonomicznej firmy. Ważne jest określenie jej płynności finansowej, czy też całego ustroju podatkowego. Dopiero po zebraniu odpowiednich danych, ekspert może przejść do trzech działań właściwych optymalizacji podatkowej. Na początku ważne jest tzw. planowanie podatkowe. Pozwala ono na wdrażanie stałych i powtarzalnych czynności – np. przy ruchach gospodarczych firmy – które pozwolą na ciągłe minimalizowanie zobowiązań względem urzędu skarbowego (np. możliwość prowadzenia uproszczonej księgowości, zamiast pełnej). Drugim działaniem jest oszczędzanie podatkowe, do których można zaliczyć takie czynności, jak: obniżenie podatku należnego (wierzytelności nieściągalne), odliczanie podatku naliczonego, rozliczenie kwartalne podatku VAT, czy rozliczanie strat podatkowych. Trzecim procesem optymalizacji podatkowej jest legalne unikanie opodatkowania. Mowa o nim wtedy, kiedy przedsiębiorca wykorzystuje różnego rodzaju ulgi, a także luki prawne. Przykładem takich działań mogą być: transakcje restrukturyzowane, łączenie źródeł przychodu, czy też wykorzystywanie zróżnicowanych form prawnych przedsiębiorstwa, np. prowadzenie działalności w formie spółki osobowej a nie kapitałowej.

Opracowanie:
Warszawa, Grochowska 304 lok. 24
tel. 600 245 708
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz