Materiał Partnera

Optymalizacja podatkowa, czyli jak płacić niższe podatki

Optymalizacja podatkowa, czyli jak płacić niższe podatki

Optymalizacją podatkową nazywamy szereg działań zgodnych z istniejącym prawem, mających na celu obniżenie obciążeń podatkowych przedsiębiorstwa (spółki lub osoby fizycznej). Często realizowane jest przy pomocy firm zewnętrznych, specjalizujących się w prawie podatkowym.. Warto zaznaczyć, że istnieje granica pomiędzy optymalizacją podatkową a unikaniem opodatkowania bądź uchylaniem się od niego . Granica ta nie zawsze jest dostrzegalna „na pierwszy rzut oka”, dlatego warto te kwestie poddać konsultacji z doradcą podatkowym.

 

- Obniżanie obciążenia podatkowego jest dozwolone, a nawet zalecane, ponieważ ustawodawca pozostawił podatnikom ”margines swobody”  - komentuje Jacek Pukaluk, specjalista z Kancelarii Doradztwa Podatkowego. Tego typu działania często decydują o konkurencyjności danej firmy. Należy nadmienić, że wspomniane już działania muszą być zgodne z często zmieniającym się oraz różnie interpretowanym prawem.


Optymalizacja wiąże się też z możliwością wykorzystywania luk istniejących w prawie podatkowym, aczkolwiek tego typu zabiegi muszą być wykonywane niezmiernie ostrożnie. Osoba czy firma, posługująca się tego typu instrumentami, musi wykazywać się bardzo dobrą znajomością przepisów oraz na bieżąco śledzić zmiany powstające w obrębie danego zagadnienia. Jeżeli sami nie posiadamy odpowiedniej wiedzy i kompetencji w tej dziedzinie, warto udać się po poradę oraz po pomoc specjalistów (zob. ofertę kancelarii doradcy podatkowego Jacka Pukaluka), którzy zajmują się podatkami oraz finansami przedsiębiorstw na co dzień. Jest to najbezpieczniejsze rozwiązanie, które pomoże w osiągnięciu celu obranego przez Klienta.


Dodatkowym plusem korzystania z usług firm zewnętrznych jest fakt iż, z racji specjalizacji są one „na bieżąco” z nowymi przepisami- także tymi, które nie zostały jeszcze wprowadzone w życie a mogą w niedługim czasie zacząć obowiązywać. - Istotne jest-, aby być przygotowanym na wszelkie zmiany w prawie, dzięki czemu można podjąć zawczasu odpowiednie działania. Równie istotne w tejże materii są orzeczenia wydawane w podobnych sytuacjach przez sądy, jak i interpretacje organów administracyjnych. Dzięki temu łatwiej jest przewidzieć reakcję organu podatkowego oraz uniknąć negatywnych konsekwencji, wynikających z nieprawidłowych działań, wprowadzonych podczas błędnie rozumianej optymalizacji podatkowej.


Skuteczna optymalizacja wymaga w pierwszej kolejności dokładnej analizy przedsiębiorstwa. Musi być ona bardzo szczegółowa, a jednocześnie powinna weryfikować aspekty finansowe całościowo oraz długoterminowo. Wszelkie zmiany finansowania oraz opodatkowania najlepiej dostrzega się w dłuższych okresach czasu, aczkolwiek takie postępowanie obciążone jest ryzykiem, ponieważ błędne decyzje spowodują niekorzystne skutki, widoczne również dopiero po dłuższym czasie. Na początku optymalizacji mogą być bowiem niewidoczne. Dlatego bardzo ważne jest, aby analiza obejmowała długoterminową perspektywę finansowania i opodatkowania firmy oraz pokazywała jasno różnice pomiędzy stanem faktycznym a stanem po zmianach, zalecanym przez podmiot zajmujący się optymalizacją podatkową.

Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz