Materiał Partnera

Oleje biodegradowalne w przemyśle i usługach

Oleje biodegradowalne w przemyśle i usługach

W związku ze zwiększającym się naciskiem na ekologię i ochronę środowiska, właściwości olejów technicznych na przestrzeni ostatnich lat znacznie poprawiły się w tym kontekście. Zaostrzające się wymagania prawne w stosunku do wszelkich produktów i urządzeń stosowanych zarówno na obszarach chronionych, jak i poza nimi, sprawiają, że poprawia się jakość i zmniejsza się wpływ na środowisko naturalne olejów smarowych i innych komponentów.

Zalety stosowania olejów biodegradowalnych dla środowiska

W pierwszym rzędzie ochronie podlegają obszary podlegające pod ustawę o ochronie przyrody, to jest istniejące parki narodowe, parki krajobrazowe czy rezerwaty przyrody, w których występują zakazy stosowania środków ropopochodnych, które mogłyby doprowadzić do skażenia środowiska. Także zbiorniki wodne i wody płynące podlegają pod tę ochronę, a co za tym idzie wszelkiego rodzaju zapory wodne, w których wykorzystuje się oleje i smary. Zastosowanie tutaj olejów mineralnych, w razie awarii i wycieku, mogłoby doprowadzić do powstania na powierzchni wody warstwy oleju, nieprzepuszczalnej dla powietrza i trującej dla żyjących pod powierzchnią wody zwierząt i roślin. Zastosowanie biodegradowalnych olejów hydraulicznych firmy Panolin, których wyłącznym dystrybutorem na Polskę jest firma Aldamar z Katowic, powoduje, że groźba zanieczyszczeń i związanych z nimi skażeń znacząco się zmniejsza. Oleje te bowiem rozkładają się pod wpływem słońca i występujących w glebie oraz w wodzie mikroorganizmów. Tego typu oleje bądź smary opracowywane są w oparciu o estry i oleje roślinne.

Certyfikaty i inne systemy określające oddziaływanie olejów na środowisko

Potwierdzaniem stosowania produktu, który jest neutralny ekologicznie są odpowiednie certyfikaty i oznaczenia. Na rynkach europejskich funkcjonuje wiele oznaczeń ekologicznych, w różnych państwach, które przyznawane są zarówno wyrobom, jak i procesom wytwarzania. Także w Polsce istnieje system znakowania produktów ekologicznych, które stosuje się jako potwierdzenie zgodności danego produktu z wymaganiami ochrony środowiska. Oznaczenia te są przyznawane w różnych kategoriach środków, a dla środków smarowych wyróżnia się pięć kategorii.

  • kategoria druga - smary stałe do tulei wału śrubowego;

  • kategoria trzecia - oleje do pił łańcuchowych, a także smary do lin stalowych, środki antyadhezyjne do betonu, oleje do tulei wału śrubowego, a także wszelkie smary, które podlegają całkowitemu zużyciu;

  • kategoria czwarta - oleje do dwusuwów;

  • kategoria piąta - oleje przemysłowe oraz oleje do przekładni zębatych na okrętach.

Kryteria te, dzięki swej jasności i przejrzystości dają możliwość uzyskania dokładnej informacji dotyczącej ekologicznego charakteru danego środka.

Opracowanie:
Katowice, Warszawska 32
tel. 32 608 68 43
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz