Materiał Partnera

Obróbka powierzchni materiałami ściernymi

Obróbka powierzchni materiałami ściernymi

Prace związane z obróbką powierzchni, takie jak szlifowanie, wygładzanie, polerowanie i inne, wykonuje się za pomocą odpowiednich narzędzi. Konstrukcja tych narzędzi to jedno, ale najważniejsze są zastosowane materiały ścierne, dlatego przydaje się wiedza o ich rodzajach i przeznaczeniu. Za pomocą tych urządzeń odrywane są mikroskopijne fragmenty powierzchni, warto więc wiedzieć, że niektóre materiały ścierne mogą uszkodzić pewne powierzchnie.

Jak wytwarza się materiały ścierne?

Na początek musimy wiedzieć, jaką powierzchnię będziemy obrabiać i pamiętać, że powierzchnie miękkie obrabiamy ściernicą twardą, zaś materiały twarde ściernicą miękką. Poza tym twarde ściernice nadają się do szlifowania profilowego i zgrubnego, zaś miękkie do szlifowania, jako osełki do dogładzania oraz jako materiały polerujące. Przy produkcji ściernic stosuje się różne spoiwa, których zadaniem jest wiązanie ziarna materiałów ściernych z podłożem, którym jest zwykle papier lub płótno. Mogą to być kleje błyskawiczne, klej topliwy, taśmy klejące, kleje epoksydowe, kleje rozpuszczalnikowe i inne.  

Do wytworzenia ściernic do użytku ręcznego wystarczą zwykłe kleje, natomiast ściernice wykorzystywane maszynowo powinny być wytworzone z wykorzystaniem żywic syntetycznych. Biorąc pod uwagę wykorzystany materiał ścierny, ściernice możemy podzielić na:

  • ściernice diamentowe,

  • ściernice borazonowe,

  • ściernice ceramiczne,

  • ściernice korund,

  • ściernice elektrokorund,

  • i inne.

Powyższe materiały ścierne stosuje się w obróbce ręcznej, albo z użyciem elektronarzędzi takich jak wiertarki czy szlifierki. Materiały ścierne oznacza się numerem określającym grubość ziaren, przy czym wyższy numer oznacza drobniejsze ziarno.

Zastosowanie materiałów ściernych

Przy obróbce powierzchni używa się także innych materiałów, które sprawiają, że wygląd danej powierzchni ulega poprawie. Są to na przykład masy uszczelniające czy środki antyodpryskowe albo środki konserwujące. Można także stosować aktywatory antyodpryskowe. Przy obróbce ściernej, czy polerowaniu wytwarza się na skutek tarcia ciepło, dlatego firma RWD Wiesław Roszczypała poleca pamiętać o chłodziwie, zaś efekt obróbki powierzchni można sprawdzić refraktometrem. Aby właściwie dobrać wielkość ziarna materiału ściernego, trzeba wziąć pod uwagę jaką gładkość powierzchni chcemy otrzymać, oraz jakiej obróbce poddamy tę powierzchnię. Obróbka może być zgrubna, lub wykańczająca, a często podczas obróbki stosuje się różne granulacje, by uzyskać pożądany efekt. Zaczynamy zawsze od ziaren większych i stopniowo przechodzimy przez wyższe granulacje, aż do uzyskania satysfakcjonującego efektu. Ominięcie jakiejś granulacji może skutkować powstaniem rys, które trudno będzie potem usunąć.

Opracowanie:
Opatów, Konopnickiej 3
tel. 667 994 020
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz