Objawy i leczenie autyzmu u dziecka

Objawy i leczenie autyzmu u dziecka

Każdego roku 2 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. To dobra okazja do porozmawiania na temat tego nie wszystkim znanego zaburzenia. Autyzm nie jest łatwy do zdiagnozowania, jednak odpowiednia terapia sprawia, że można z nim żyć. Przeczytaj artykuł i dowiedz się, czym właściwie jest to zaburzenie i jak rozpoznać pierwsze objawy. Sprawdź, jak pomóc dziecku z autyzmem.  

Co to jest autyzm?

Autyzm to zaburzenie rozwojowe, które polega na odcięciu się osoby od świata zewnętrznego. Pierwsze objawy pojawiają się już w dzieciństwie. Autyzm jest pojęciem, które obejmuje całe spektrum zaburzeń – od autyzmu wczesnodziecięcego, po autyzm atypowy itp. Osoby cierpiące na autyzm nie potrafią nawiązać relacji, nie rozumieją zachowania i gestów innych osób, wykazują problemy z wymową, mają bardzo wąskie zainteresowania.

Jak rozpoznać autyzm?

Należy pamiętać, że zaburzenie u każdego będzie objawiało się inaczej, dlatego specjaliści mówią o spectrum autyzmu. Dzieci autystyczne mogą być zarówno nadpobudliwe i płaczliwe, jak i wyjątkowo spokojne, więc pod tym względem nie ma reguły. Kiedy rodzice mogą zauważyć pierwsze objawy? Niepokojąc sygnały obserwuje się już od 6 miesiąca życia.

Jakie są charakterystyczne objawy autyzmu u małych dzieci?:

  • dziecko nie utrzymuje kontaktu wzrokowego, np. w czasie karmienia
  • nie reaguje na uśmiech czy gesty rodzica
  • nie reaguje na przytulanie, unika dotyku
  • nie gaworzy w wieku 12 miesięcy
  • nie mówi po ukończeniu 16 miesięcy

Jeśli rodzice zauważą tego typu zachowania, wówczas powinni skierować się po pomoc do pediatry, psychologa albo psychiatry lub skorzystać z pomocy poradni lub ośrodków terapeutycznych.  

Objawy autyzmu u dzieci stają się coraz bardziej zauważalne wraz z wiekiem. Wtedy pojawiają się kłopoty związane z komunikacją, nawiązywaniem relacji, a także codziennym zachowaniem i zainteresowaniami. Należy pamiętać, że kłopoty nie muszą pojawiać się we wszystkich wymienionych sferach życia, jednak pewne nieprawidłowości są wskazówką do postawienia diagnozy.

Typowe objawy można podzielić na trzy grupy:

  • związane z nawiązywaniem relacji – dziecko z autyzmem nie interesuje się obecnością innych osób, ignoruje pytania, nie bawi się z innymi dziećmi, nie potrafi rozmawiać o uczuciach
  • związane z komunikacją – dziecko unika kontaktu wzrokowego, nie potrafi dostosować mimiki do wypowiedzi, niezręcznie się porusza, wypowiada się nietypowo, powtarza te same zdania, mówi o sobie w trzeciej osobie, nie rozumie metafor
  • związane z zachowaniem i zainteresowaniami – dziecko trzyma się ścisłej rutyny, panicznie boi się zmian, obsesyjnie układa przedmioty w określonym porządku, interesuje się wąskimi dziedzinami wiedzy.

Inne objawy świadczące o zaburzeniu są związane z nadwrażliwością na głośne dźwięki, alergią pokarmową, kłopotami ze snem, zaburzeniami lękowymi, padaczką, ADHD.

Jak zdiagnozować autyzm?

Trudno znaleźć szybką odpowiedź, bo nie istnieją testy medyczne, które jednoznacznie potwierdzą lub wykluczą autyzm. Do postawienia trafnej diagnozy niezbędna jest obserwacja rozwoju i zachowania dziecka.

Przede wszystkim rodzicie i lekarze biorą pod uwagę trzy grupy objawów związane z interakcjami społecznymi, komunikacją oraz zainteresowaniami. Pediatrzy i terapeuci określają na podstawie wywiadu, czy dziecko wykazuje nieprawidłowości w zachowaniu i rozwoju względem wieku. Neurolog ocenia pracę mózgu i układu nerwowego.

Niektóre symptomy kojarzone z autyzmem dziecięcym mogą okazać się zaburzeniami wzroku lub słuchu, dlatego niezbędna jest wnikliwa obserwacja rodziców i kontrola lekarza specjalisty. W tym celu wykonuje się szereg badań, w tym badania laryngologiczne, okulistyczne czy genetyczne.

Jak pomóc dziecku z autyzmem?

Leczenie autyzmu polega przede wszystkim na pomocy psychologicznej i prowadzeniu terapii behawioralnej. Podaje się również leki – neuroleptyki, stymulanty oraz leki antydepresyjne, jednak te ostatnie według najnowszych badań nie są skuteczne.

Niektórzy specjaliści zalecają również wprowadzenie specjalnej diety, który wyklucza gluten i produkty mleczne, a także wzmocnieniu odporności poprzez podawanie witamin i probiotyków oraz leków przeciwgrzybiczych.

Oceń artykuł (3)
4,0
Komentarze
Dodaj komentarz