Materiał Partnera

O czym trzeba pamiętać przed wyburzeniem budynku?

O czym trzeba pamiętać przed wyburzeniem budynku?

Jeśli chcesz pozbyć się ze swojej działki starego budynku, który od dawna nie jest używany, musisz pamiętać o kilku podstawowych kwestiach. Rozbiórka wiąże się ze sprawami organizacyjnymi, dopełnieniem formalności oraz zatrudnieniem profesjonalnej firmy budowanej. Kiedy niezbędne jest pozwolenie na rozbiórkę i jak je uzyskać? W jakich przypadkach wizyta w urzędzie nie jest potrzebna? Dowiedz się, czego należy dopilnować przed wyburzeniem budynku.

Do planowania rozbiórki należy przystąpić odpowiednio wcześniej, ponieważ załatwienie wszystkich formalności wymaga nieco czasu. Zgłoszenia należy dokonać jeszcze przed rozpoczęciem planowanych robót.

Prawo budowlane reguluje, w jakich sytuacjach niezbędne jest ubieganie się o pozwolenie na wyburzenie bądź rozbiórkę – a mówiąc ściślej, określa wyjątki, dla których zezwolenie nie jest konieczne. Otrzymanie pozwolenia jest potrzebne w przypadku wszystkich budowli, z wyjątkiem niewielkich budynków gospodarczych, altanek i wiat czy przydomowych szklarni i oranżerii. Nie trzeba też ubiegać się o pozwolenie na rozbiórkę w przypadku, gdy dla danego budynku nie jest konieczne pozwolenie na budowę. Budynki poddane rozbiórce nie mogą być objęte ochroną konserwatorską ani wpisane do rejestru zabytków. Ekspert firmy budowlano-transportowej Intertrans zwraca również uwagę na fakt, że roboty można rozpocząć przed uzyskaniem pozwolenia, jeśli budynek grozi zawaleniem i zagraża bezpieczeństwu.

Jak uzyskać zezwolenie na rozbiórkę budynku?

Pozwolenie na rozbiórkę wydaje odpowiedni urząd, w którym należy złożyć wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami. W formularzu należy podać swoje dane osobowe i wskazać adres wyszczególnieniem obiektu, który ma zostać wyburzony. Wniosek musi zawierać numer działki. Wśród załączników powinna się znaleźć pisemna zgoda właściciela budynku na dokonanie rozbiórki, a także opis planowanych robót czy określenie środków bezpieczeństwa, które będą zastosowane podczas wyburzenia. Otrzymanie zezwolenia na rozbiórkę budynku wiąże się również z koniecznością uiszczenia stosownych opłat, bez których wniosek nie będzie kompletny.

Zatrudnij profesjonalną firmę

Rozbiórka wymaga dopilnowania kwestii bezpieczeństwa, a także powinna przebiec możliwe sprawnie i bezproblemowo. Konieczny jest także wywóz gruzu. Wyburzenia budynków powinny być realizowane przez firmy budowlane z doświadczeniem w rozbiórkach. Najlepszym wyjściem jest zatrudnienie firmy, która realizuje rozbiórki budynków oraz sprzątanie terenu po budowie i wyburzeniu wraz z wywozem gruzu.

Rozbiórka może być niezbędna z różnych względów. Planuje się ją w przypadku starych budynków o znacznym stopniu zniszczenia czy też takich, które nie są dłużej potrzebne właścicielowi działki. Przestrzegając zasad bezpieczeństwa oraz przepisów prawa budowlanego, można sprawnie pozbyć niechcianych obiektów i przystąpić do zagospodarowania trenu z pełnym wykorzystaniem jego potencjału.

Opracowanie:
Radom, Gołębiowska 39
tel. 664 748 185
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz