Materiał Partnera

Niebezpieczny towar – jak go transportować?

Niebezpieczny towar – jak go transportować?

Przewożenie towarów niebezpiecznych – określanych skrótem ADR – wymaga odpowiedniego sprzętu i znajomości przepisów. Jeśli zależy nam na ekspresowym transporcie produktów z tej kategorii, powinniśmy skorzystać z usług firmy, posiadającej odpowiednie pojazdy.

Co to jest ADR?

Skrótem ADR określa się międzynarodową konwencję, dotyczącą zasad transportu towarów niebezpiecznych. Na liście towarów niebezpiecznych, załączonej do umowy, znajdują się między innymi materiały i przedmioty stwarzające zagrożenie wybuchem masowym, rozrzutem lub pożarem: gazy palne, niepalne, nietrujące i trujące, a także materiały samozapalne, utleniające, samoreaktywne, żrące lub radioaktywne. Lista jest bardzo długa, a jeśli chcemy przewozić jakikolwiek towar, lepiej się z nią zapoznać. Upraszczając, możemy jednak stwierdzić, że jako ładunek niebezpieczny określany jest każdy towar, który może działać niszcząco lub być zagrożeniem dla osób, mienia i środowiska naturalnego.

Jak przewozić niebezpieczny ładunek?

Istnieją trzy sposoby transportu drogowego towarów niebezpiecznych. Pierwszym z nich jest przewóz przesyłki w sztukach – każda musi być oznakowana nalepką ostrzegawczą, numerem UN oraz – w przypadku materiałów wybuchowych – informacją z zawartością paczki. Na opakowaniu konieczne są też informacje o ewentualnych właściwościach żrących, palnych i o toksyczności materiału. Drugim sposobem jest przewóz luzem, bez opakowania – trzeba do tego zastosować pojazdy skrzyniowe lub kontenerowe. To rozwiązanie jest najlepsze dla stwarzających niewielkie zagrożenie towarów stałych. Dla innych substancji lepszy będzie trzeci sposób – przewóz w cysternach. Przepisy mówią, że transport towarów niebezpiecznych powinien odbywać się po drogach o dobrej nawierzchni i małym natężeniu ruchu. Samochody przewożące takie towary powinny omijać ośrodki sportowe lub wypoczynkowe oraz centra miast. Należy też maksymalnie ograniczyć konieczność parkowania.

Potrzebne uprawnienia

Za bezpieczeństwo podczas transportowania towarów niebezpiecznych odpowiadają osoby zaangażowane w ich przewóz – nadawca musi odpowiednio przygotować przesyłkę, przewoźnik powinien zadbać o pojazd, a kierowca ma obowiązek zapewnić odpowiedni sposób przejazdu, zgodny z obowiązującymi przepisami. Wszystkie osoby, które zajmują się transportem, załadunkiem i rozładunkiem towarów niebezpiecznych muszą mieć uprawnienia ADR. Konieczne są też odpowiednie szkolenia. Firmą, która oferuje usługi związane z transportem towarów niebezpiecznych, jest Gardo. Profesjonalne usługi transportowe, transport ADR. Przedsiębiorstwo dysponuje odpowiednimi pojazdami, a wszyscy zatrudniani przez nie kierowcy mają uprawnienia do przewozu niebezpiecznych materiałów ADR. Firma daje gwarancję, że wszystko zostanie dostarczone szybko i bezpiecznie.

Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz