Materiał Partnera

Na czym polegają pomiary drgań?

Na czym polegają pomiary drgań?

Bezpieczeństwo w pracy to absolutna podstawa. Szczególnie w zakładach przemysłowych, gdzie są wykorzystywane ciężkie maszyny i to głównie przy ich udziale pracownicy wykonują swoje obowiązki. Niezwykle istotne jest, aby byli oni całkowicie pewni, że nic im nie zagraża – czy to bezpośrednio, czy też pośrednio. Takim zagrożeniem mogą być nadmierne drgania - urządzeń, podłoża czy całego budynku. Dlatego niezbędne jest prowadzenie pomiarów drgań.

 

Dlaczego badania pomiarowe są konieczne?

Pomiary drgań budynku, podłoża czy też urządzeń znajdujących się w halach przemysłowych są niezbędnymi działaniami. Po ich przeprowadzeniu można być pewnym, że nic nie zagraża pracownikom i nie ma powodów do obaw w kwestii stanu bezpieczeństwa pomieszczenia. Oprócz tego takie badania pozwalają rzetelnie ocenić stan maszyn znajdujących się w zakładzie przemysłowym. Jest to niezwykle potrzebne, ponieważ większość przestojów spowodowanych awariami urządzeń jest skutkiem wad mechanicznych.

Przyczyną tych wad są właśnie chociażby wspomniane drgania. Kiedy są one zbyt silne, maszyny po pewnym czasie przestają pracować prawidłowo i są bardziej narażone na uszkodzenia. Pomiary pełnią zatem niejako funkcję profilaktyczną. Dzięki odpowiednio wczesnej interwencji można dostosować środowisko pracy w taki sposób, aby ograniczyć ryzyko awarii urządzeń.

 

Jak i kiedy prowadzone są pomiary?

Jak mówi specjalista z Zakładu Badań Środowiskowych Andrzej Kropiwiec, częstotliwość wykonywania pomiarów drgań jest określona ustawą. Przeprowadza się je co najmniej raz na dwa lata, jeżeli podczas ostatniego pomiaru stwierdzono natężenie czynnika powyżej 0,2 do 0,5 wartości najwyższego dopuszczalnego stężenia lub przynajmniej raz w roku, jeśli podczas ostatniego badania natężenie czynnika było większe niż 0,5 wartości najwyższego dopuszczalnego stężenia.

Pomiary drgań są realizowane przy pomocy zaawansowanych przyrządów, które noszą nazwę wibrometrów. Dzięki dokładności, którą te urządzenia gwarantują, można w powtarzalny sposób mierzyć drgania i odczytywać precyzyjne wyniki.

Dzięki pracom pomiarowym zwiększa się bezpieczeństwo w zakładach przemysłowych, ponieważ można porę zaplanować naprawę maszyny, która daje niepokojące symptomy. Samo funkcjonowanie takiego urządzenia może zostać wstrzymane, by nie powodowało ono zagrożenia dla pracowników. Można również skutecznie zapobiegać awariom i mniejszym usterkom, ponieważ wiedza o stanie parku maszynowego jest podstawą do utrzymywania urządzeń w dobrej kondycji – o takie, które są narażone na uszkodzenia, po prostu można lepiej zadbać i uniknąć przestojów oraz strat finansowych.

Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz