Materiał Partnera

Na czym polega remediacja ziemi?

Na czym polega remediacja ziemi?

Zanieczyszczenie może dotknąć każdego kawałka ziemi, i to zarówno terenu przemysłowego, jak i nieruchomości prywatnej. Wszędzie tam, gdzie swoją działalność prowadzi człowiek, zostawiany jest przez niego ślad. Niestety niekiedy zanieczyszczenie jest na tyle poważne, że trzeba je bezzwłocznie usunąć. Wykorzystuje się w tym celu specjalne metody. Jedną z nich jest remediacja. Na czym polega i jak się ją przeprowadza?

Czym jest remediacja?

Remediacja jest potrzebna terenom, które zostały skażone na przykład poprzez wyciek benzyny czy też awarię cysterny. Polega ona na usuwaniu skutków tych zanieczyszczeń, które są zgubne dla środowiska. Dzięki niej zarówno gleba i wody gruntowe mają szansę powrócić do swojego pierwotnego stanu, jakim charakteryzowały się przed skażeniem.

O tym jak, gdzie oraz w jaki sposób należy ją przeprowadzać, mówią stosowne przepisy. Są to:

  • Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 roku,
  • Ustawa o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie z dnia 13 kwietnia 2007 roku,
  • nowelizacja Ustawy Prawo ochrony środowiska, uchwalona w sierpniu 2014 roku.

Jak przeprowadza się remediację ziemi?

Aby przeprowadzić remediację ziemi, należy w pierwszym etapie ocenić stopień oraz rodzaj zanieczyszczenia. W tym celu wykonuje się dokładne badania i analizy, porównuje się obecność konkretnych substancji w glebie i zestawia z określonymi, wytyczonymi normami. Dokonuje się również oceny, czy dane zanieczyszczenie stanowi zagrożenia dla życia człowieka. Następnym krokiem jest podjęcie decyzji co do sposobu przeprowadzanych działań remediacyjnych. Usługi te świadczy elbląska firma Atom.

Celem przeprowadzonej remediacji ziemi ma być całkowite usunięcie czynnika toksycznego, zmniejszenie jego ilości lub zaprzestanie rozprzestrzeniania się. Skutkuje to przywróceniem środowisku utraconej równowagi. Niekiedy zdarza się, że remediacja wymaga prac inżynieryjnych. W czasie oczyszczania gleby mogą być wykonane takie procedury jak rewitalizacja terenów poprzemysłowych, usuwanie zanieczyszczonego gruntu, zalesianie terenów, wyrównywanie terenu, neutralizowanie wpływu obecnych w środowisku metali ciężkich, a także tworzenie nowych zbiorowisk roślinności. Mimo że nie jest to proces krótki, jego efektem jest znaczna poprawa jakości ziemi.

Bardzo skuteczną metodą remediacji jest bioremediacja. Na czym ona polega? W oczyszczaniu terenu wykorzystywane są mikroorganizmy oraz rośliny. Jest to doskonały sposób, aby pozbyć się zanieczyszczeń ropopochodnych lub niezwykle szkodliwych metali ciężkich.

Oceń artykuł (1)
5.0
Komentarze
Dodaj komentarz