Materiał Partnera

Na czym polega monitoring systemów alarmowych?

Na czym polega monitoring systemów alarmowych?

Firmy ochroniarskie realizują swoje zadania z pomocą monitoringu systemów alarmowych. Rozwiązanie pozwala na świadczenie usługi dozorowania sygnałów i podejmowaniu działań w odpowiedzi na sygnalizację. Prezentowane rozwiązanie podnosi poziom bezpieczeństwa przed napadem, włamaniem, czy też pożarem. Sygnały przesyła się drogą telefoniczną, internetową lub GSM do lokalnej stacji monitorowania, która obsługiwana jest przez 24 godziny na dobę.

Jakie zdarzenia można nazwać alarmowymi?

Na terenie chronionych obiektów może dojść do różnych sytuacji alarmowych. Przykładem jest włamanie, akt wandalizmu, zalanie budynku, pożar i wiele innych. Może to być również przebywanie większej grupy ludzi w określonym miejscu lub brak ruchu w określonym wnętrzu.

W jaki sposób działa monitoring systemów alarmowych?

Monitorowanie systemu alarmowego odbywa się przez przekazanie danych na przykład o zakłóceniu jednego z detektorów. Gdy operator stacji otrzyma sygnał, wysyła patrol interwencyjny. Ponadto, wzywa także jednostki specjalne, na przykład policję, czy straż pożarną. Gdy istnieje taka konieczność, informuje się również służby medyczne.

Z jakich komponentów składa się system alarmowy?

System alarmowy określany jest inaczej mianem Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu. Najczęściej w skład rozwiązania wchodzi centrala alarmowa i ekspandery, czyli wyjścia i wejścia. Co więcej, wymienia się także czujki, manipulator, przyciski napadowe, sygnalizator i systemy powiadamiania.

Zadania centrali alarmowej

Centrala alarmowa jest najważniejszą częścią każdego systemu. To tam dostają się sygnały pochodzące z wszystkich czujek za pośrednictwem linii przewodowych i bezprzewodowych - podkreśla specjalista reprezentujący przedsiębiorstwo Grupa GT Ochrona Sp. z o. o., które świadczy specjalistyczne usługi z zakresu ochrony osób i mienia. Centrala alarmowa może mieć charakter analogowy i mikroprocesorowy.

Jej zadania polegają przede wszystkim na zbieraniu i analizie sygnałów pochodzących z zewnątrz, ich archiwizacji, przekazywaniu informacji o alarmie do sygnalizatorów, sterowaniu urządzeniami zewnętrznymi, programowaniu i nadzorze systemu z wykorzystaniem komputera.

Opracowanie:
Kielce, Chałubińskiego 42
tel. 41 366 42 21
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz