Materiał Partnera

Musisz wymierzyć powierzchnię działki – skorzystaj z fachowej pomocy firmy geodezyjnej

Musisz wymierzyć powierzchnię działki – skorzystaj z fachowej pomocy firmy geodezyjnej

Często nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak daleko sięga historia geodezji. Na pewno początków trzeba szukać w starożytności. Mniej więcej w roku 62 n.e. Heron z Aleksandrii w dziele Dioptra pokazał, jak w pomiarach geodezyjnych wykorzystywać geometrię („geometria” dosłownie oznacza „mierzenie ziemi”). Między rokiem 140 a 160 n.e. Klaudiusz Ptolemeusz, stosując metodę Hipparcha, wyznaczył współrzędne geograficzne około 8000 miejsc na ziemi. To początek gigantycznego rozwoju, jaki dokonał się w dziedzinie geodezji.

Czym zajmuje się geodezja?

W roku 1937 oddano do użytku most Golden Gate w Kalifornii. W roku 1991 ponownie dokonano jego pomiarów geodezyjnych. Gdyby za jakiś czas nastąpiło trzęsienie ziemi i most się nieco przesunął, można będzie określić powstałe naprężenia i podjąć działania w trosce o stabilność budowli oraz bezpieczeństwo publiczne. Pewien ośrodek narciarski w stanie Vermont przedsięwziął środki na mniejszą skalę — zatrudnił geodetów, by poprawić bezpieczeństwo na trasach zjazdowych i stworzyć warunki odpowiadające światowym standardom. Gdyby nie geodezja, rozwój infrastruktury nie dokonałby się tak szybko. W Polsce firmy geodezyjne takie jak Kruk-Geo Biuro Usług Geodezyjnych Robert Kruk zatrudniają specjalistów geodetów, posiadających wieloletnie doświadczenie z zakresu geodezji i kartografii, zdobyte przy rozmaitych pracach geodezyjnych. Swoją ofertę kierują do klientów indywidualnych, instytucji, przedsiębiorstw, firm projektowych i inżynieryjnych oraz budowlanych. Oferta geodezyjna obejmuje w szczególności:

  • mapy do celów projektowych,

  • mapy do celów prawnych,

  • tyczenie budynków, sieci,

  • zagospodarowania terenu,

  • geodezyjną inwentaryzację powykonawczą budowli i urządzeń podziemnych,

  • podziały geodezyjne nieruchomości,

  • wznowienia i ustalania granic, rozgraniczenia i wskazania granic nieruchomości,

  • badania ksiąg wieczystych. 

Jak wygląda współczesna geodezja?

Prace geodezyjne wykonywane w naszym otoczeniu zazwyczaj służą trzem celom: pozwalają na przykład ustalić granice działek, kiedy trzeba podzielić grunt pod budowę domów, ulic, dróg lub autostrad, zajmują się tym geodeci, którzy potem sporządzają odpowiednie plany. Inny dział geodezji, zwany topografią, wiąże się z pomiarami i opisem rzeźby terenu, a także ustalaniem położenia dróg, ogrodzeń, drzew, budynków, instalacji i tym podobnych. Inżynierowie budownictwa lądowego, architekci oraz inni specjaliści potrzebują dokładnych danych dotyczących ukształtowania terenu. Dzięki temu mogą kreślić odpowiednie plany i umiejętnie wykorzystać istniejące warunki. We współczesnej geodezji zaczęto też stosować satelitarne metody wyznaczania pozycji. Za pomocą niewielkich przenośnych urządzeń geodeci potrafią szybko i bardzo dokładnie określić położenie dowolnego punktu na kuli ziemskiej. Do innych, mniej znanych technik geodezyjnych należą fotogrametria (wykorzystująca zdjęcia wykonane za pomocą specjalnych aparatów umieszczonych na satelitach) i hydrografia (opisująca linię brzegową, a także głębokość i ukształtowanie dna rzek, jezior, mórz oraz innych zbiorników wodnych). Jak się okazuje, otaczający nas świat nie byłby tak bezpieczny bez działań geodezyjnych.

Opracowanie:
Jędrzejów, Słowackiego 27
tel. 608 171 672
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz