Materiał Partnera

Metody terapii dzieci z autyzmem

Metody terapii dzieci z autyzmem
Autyzm jest poważnym i najczęściej diagnozowanym zaburzeniem rozwoju mózgu w okresie wczesnodziecięcym. Może mieć wiele objawów, które ujawniają się zwykle przed ukończeniem 3. roku życia – m.in. zespół Aspergera, mutyzm wybiórczy czy zespół Hellera. Choć uważa się, że autyzm jest nieuleczalny, to za pomocą odpowiedniej terapii możliwe jest zapewnienie dziecku optymalnych warunków rozwoju. Ważny jest jednak indywidualny jej dobór, bowiem autyzm to spektrum zaburzeń – czyli przebiega inaczej w przypadku każdej osoby. 

Terapia dzieci z autyzmem 

Obecnie znane są różne metody terapii, które jednak, jak zostało wspomniane, muszą zostać dobrane indywidualnie – w porozumieniu psychologa oraz rodziców. Autyzm wywołuje bowiem problemy w różnych sferach życia. Podstawą w wyborze jest określenie mocnych stron dziecka autystycznego oraz sposobów motywowania - tak, aby pacjent chciał nabywać nowe umiejętności. Należy także zwrócić uwagę na fakt, że osoby z autyzmem często w inny sposób odbierają bodźce. To również bardzo ważny aspekt przy dopasowywaniu terapii. Odpowiednio dobrana terapia, jak wskazują badania, może natomiast sprawić, że dziecko w późniejszych latach nie będzie odbiegało poziomem od rówieśników. 

Metody terapii

Istnieje kilka podstawowych programów, które wspomagają rozwój dziecka autystycznego i odpowiadają na specyficzne potrzeby. Podstawową sprawą jest terapia behawioralna, której celem jest wzmacnianie zachowań pożądanych i stopniowe eliminowanie tych problematycznych bądź niebezpiecznych. Wówczas dzieci z autyzmem pozyskują umiejętności, które przydadzą się im w życiu codziennym, zwiększą samodzielność i ułatwią kontakty społeczne czy przystosowywanie się do zmiennych okoliczności. Każde pozytywne zachowanie powinno zostać zauważone i nagrodzone. Brak pozytywnej reakcji na zachowania negatywne, prowadzi natomiast do ich wygaszania. 

Jak informują specjaliści z Centrum Diagnozy i Terapii Zaburzeń Rozwojowych Przyjazna Przestrzeń, w terapii dzieci z autyzmem ważną rolę pełni również integracja sensoryczno-motoryczna. Wspomaga ona radzenie sobie ze zmysłami – dla osób z autyzmem charakterystyczna jest bowiem m.in. nadwrażliwość na dźwięki. Podobnie w kwestii komunikowania się z otoczeniem. Dzieci autystyczne cierpią na różne zaburzenia mowy – podstawą jest zatem nauka odpowiedniego systemu komunikacji. Wyróżniamy również terapię pedagogiczną, polegającą na całościowym wspieraniu rozwoju; w aspekcie umysłowym, psychicznym, emocjonalnym i poznawczym. 
Opracowanie:
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz