Materiał Partnera

Mapy do celów projektowych a wznowienie granic

Mapy do celów projektowych a wznowienie granic

Wznowienie granic to szereg procesów administracyjnych, związany z określeniem punktów granicznych danej działki. Może on dotyczyć zarówno aktualizowania danych dla urzędów, czy też sądów i komorników, jak i też może być związany ze sporami pomiędzy właścicielami sąsiadujących ze sobą działek budowlanych. Aby wznowić zatem granice, należy przejść przez procedurę rozgraniczeniową. Dopiero po niej można rozpocząć prace budowlane, wraz ze wcześniejszym przygotowaniem map do celów projektowych.

Źródło danych o przebiegu granic działek

Każdy inwestor, czy właściciel działki, powinien wiedzieć, że źródłem danych o punktach granicznych danego terenu, oraz obiektów, są przede wszystkim złożone dokumenty geodezyjno-kartograficzne. Powstają one zaś w wyniku procesów rozgraniczenia nieruchomości, podziału nieruchomości, scalenia oraz wymiany gruntów, czy też przy podziałach i scaleniach nieruchomości. Pełen zakres informacji, zawsze znajduje się zaś w urzędowych lokalnych ewidencjach, jak i też w formie cyfrowej Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii (właściwie w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej). Pamiętać przy tym należy o tym, że mowa o archiwizowanych mapach zasadniczych, które zawsze muszą być przed inwestycją aktualizowane. We wszystkich czynnościach administracyjnych, geodezyjnych terenowych i kartograficznych, pomagają zaś uprawnieni geodeci tacy, jak mgr inż. Radosław Parzych z biura GEO-PROJEKT-MAZURY. Inwestor nie musi zatem posiadać rozległej wiedzy branżowej, ponieważ powoływany jest do odpowiednich zadań dziedzinowy ekspert!

Rozgraniczenie nieruchomości

Rozgraniczenie nieruchomości to zarówno – jak już wspomniano – proces administracyjno-prawny, jak i też wiążący się z nim wykonawczy: kartograficzno-geodezyjny. Ma on na celu zaś ustalenie przebiegu granic nieruchomości przez określenie położenia punktów i linii granicznych. Te muszą być zaś utrwalone znakami granicznym na gruncie, a także poprzez sporządzenie odpowiedniej dokumentacji. W przypadku sporów między właścicielami sąsiadujących działek, zawsze przeprowadzany jest proces administracyjny lub też sądowy. Wiele spraw dotyczy jednak bezspornego wznawiania granic, czyli weryfikowania geodezyjnych informacji, umożliwiających rozpoczęcie prac inwestycyjnych, wraz ze stworzeniem mapy do celów projektowych.

Jeśli chodzi zaś o całą procedurę rozgraniczeniową z perspektywy prac geodezyjnych, należy wiedzieć, że uprawniony geodeta musi przygotować: geodezyjne pomiary terenowe poprzedzone ustaleniem przebiegu granic lub te niepoprzedzone ustaleniem przebiegu granic; pomiary fotogrametryczne; projekty podziału nieruchomości czy scalania gruntu, czy też musi wykonać digitalizację mapy. Cała czynność geodezyjno-kartograficzna, kończy się przekazaniem do weryfikacji operatu z przeprowadzonych czynności, który dostarcza się do PODGiK. Jeśli wszystkie dane zostaną zaakceptowane, następuje stworzenie nowej mapy zasadniczej. Dopiero po jej pobraniu, można przejść do wszczęcia procesu inwestycyjnego, w tym stworzenia mapy do celów projektowych.

Mapa do celów projektowych po wznowieniu granic

W przypadku spornych linii granicznych działki, zawsze muszą być przeprowadzone działania rozgraniczenia i przygotowanie odpowiedniej mapy zasadniczej. Aby wykonać odpowiednie procedury geodezyjne do realizacji inwestycji budowlanej, należy bowiem posiadać właściwą mapę zasadniczą. W pierwszym etapie uprawniony geodeta pozyskuje wszystkie dane działki, po czym zgłasza prace geodezyjne do PODGiK. To właśnie ta instytucja w ciągu ustawowych 10 dni roboczych, musi wydać odpowiednie mapy zasadnicze. Dopiero na ich podstawie geodeta przeprowadza pomiary aktualizacyjne, wraz z kompletowaniem dokumentów zbiorczo określonych operatem pomiarowym. Wszystkie przygotowane dane przekazywane są w następnym etapie do POGiK, który po zweryfikowaniu przesyła gotową mapę do celów projektowych (tzw. mapę zasadniczą zaktualizowaną). Najczęściej jest to określona ilość dokumentów w wersji DWG wraz z licencją, które następnie trafiają do inwestora, między innymi biura architektonicznego i ekipy budowlanej. 

Opracowanie:
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz