Materiał Partnera

Mapa do celów projektowych – co to jest i do czego służy?

Mapa do celów projektowych – co to jest i do czego służy?

Jeśli planujesz budowę domu, prawdopodobnie zdążyłeś już się zorientować, że przedsięwzięcie to wymaga pozyskania i złożenia w odpowiednich urzędach licznej dokumentacji. Jednym z wymaganych dokumentów jest mapa do celów projektowych, niezbędna do uzyskania pozwolenia na budowę. Skąd ją pozyskać? Czym różni się ona od mapy zasadniczej? Wyjaśniamy.

Mapa do celów projektowych – po co?

Mapa do celów projektowych służy architektowi do naniesienia na nią wszystkich projektowanych elementów, tzn. bryły budynku, przyłączy itd. Na niej wykonuje się projekt zagospodarowania działki. Stanowi ona ważny załącznik do projektu i dokument, bez którego nie otrzymasz pozwolenia na budowę. Konieczne jest pozyskanie minimum trzech egzemplarzy. Ważność mapy do celów projektowych nie jest sztywno określona przez przepisy, ponieważ związana jest ze zmianami w terenie. Warto jednak zadbać o to, aby mapa dołączana do dokumentacji nie była wydana więcej niż kilka miesięcy temu. Starszy dokument może bowiem zostać zakwestionowany przez urzędnika.

Skąd wziąć mapę do celów projektowych? Jej wykonanie wymaga przeprowadzenia pomiarów w terenie, a więc zleca się je uprawnionemu geodecie. Warto zaufać firmie edPION, która ma ogromne doświadczenie w tego typu pracach. Na mapę do celów projektowych pod budowę domu oczekuje się do kilku tygodni, warto więc zamówić usługi geodezyjne odpowiednio wcześniej.

Mapa do celów projektowych a mapa zasadnicza

Pojęcia mapy do celów projektowych i mapy zasadniczej często są mylone. Na mapie zasadniczej znajdują się wszystkie podstawowe dane na temat działki takie jak:

  • dane katastralne (ewidencja gruntów i budynków),

  • ukształtowanie terenu,

  • uzbrojenie terenu,

  • zagospodarowanie terenu (drzewa, drogi, obiekty użyteczności publicznej).

Pozyskuje się ją w Urzędzie Geodezji i Kartografii. Niestety mapy zasadnicze są dość rzadko aktualizowane, dlatego nie nadają się do celów projektowych. Uprawniony geodeta porównuje dane na mapie ze stanem faktycznym terenu i nanosi na opracowanie odpowiednie poprawki. Dopiero w ten sposób zaktualizowany fragment mapy zasadniczej można nazwać mapą do celów projektowych.

Na mapie do celów projektowych powinny się znaleźć również wszelkie dane z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (jeśli takowy istnieje dla danego terenu), a więc linie zabudowy, linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu czy osie ulic i dróg. Zakres mapy powinien obejmować nie tylko samą działkę, ale też jej bezpośrednie otoczenie, w tym drogę oraz miejsca, w których wykonane będą przyłącza do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, ciepłowniczej, gazowej itd. Cena wykonania mapy do celów projektowych zależy od rozmiaru i warunków terenu i zwykle ustalana jest indywidualnie.

Opracowanie:
Nowe Dobra 6a
tel. 721 894 680
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz