Materiał Partnera

Kursy na przewóz osób i rzeczy - okresowe, wstępne

Kursy na przewóz osób i rzeczy - okresowe, wstępne

Praca zawodowego kierowcy wiąże się z olbrzymią odpowiedzialnością, zwłaszcza w sytuacji, gdy dana osoba zajmuje się przewozem rzeczy lub osób w ramach kategorii C lub D, a więc pojazdami o masie przekraczającej 3,5 tony. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, do takiej pracy nie wystarczy posiadanie prawa jazdy odpowiedniej kategorii. Niezbędne jest zdobycie dodatkowych uprawnień i ich regularne odnawianie.

Do wykonywania pracy w charakterze kierowcy niezbędne jest uzyskanie świadectwa kwalifikacji zawodowej, czyli przejście tzw. kursu na przewóz rzeczy i osób – wyjaśnia nasz rozmówca z Ośrodka Szkolenia Kierowców Jazda Na Max z oddziałami w Nysie i Opolu.

Obowiązek posiadania świadectwa kwalifikacji zawodowej oprócz prawa jazdy odpowiedniej kategorii, wszedł w życie w Polsce w 2006 roku i odnosi się wyłącznie do kierowców kat. C oraz D. Na czym dokładnie polega zdobywanie takich uprawnień i czy trzeba je odnawiać?

Kwalifikacja wstępna przyspieszona i uzupełniająca

Kierowcy, którzy planują wykonywać transport drogowy w ramach kategorii C i D, a prawo jazdy uzyskali po 10 września 2009 dla kat. D lub po 10 września 2008 dla kat. C, muszą przejść kurs z zakresu kwalifikacji wstępnej. W zależności od wieku kierowcy, powinien on wybrać kurs przyspieszony (starsi kierowcy) lub pełny (młodsi kierowcy). Wybór konkretnego rodzaju kwalifikacji wstępnej jest więc dyktowany wymogami opisanymi w ustawie.

Wstępny kurs kwalifikacyjny na przewóz osób i rzeczy kończy się egzaminem państwowym przed komisją, którą powołuje wojewoda. Uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu skutkuje wydaniem świadectwa kwalifikacji zawodowej kierowcy i uzyskaniem nowego dokumentu prawa jazdy, w którym znajduje się odpowiedni wpis (kod 95 w tabeli 12). Należy pamiętać, że prawo jazdy kierowcy zawodowego ma określony termin ważności, przed upływem którego należy odświeżyć uprawnienia.

Przewóz rzeczy i osób – okresowe szkolenia kierowców

Kwalifikacja zawodowa kierowcy jest ważna przez okres 5 lat. Aby przedłużyć świadectwo kwalifikacji zawodowej, przed upływem tego czasu kierowca musi przejść szkolenie okresowe. Obowiązek szkoleń okresowych dotyczy również tych kierowców, którzy prawo jazdy uzyskali przed wspomnianymi wyżej terminami, a więc od dawna poruszają się po drogach.

Co ważne, okresowe kursy na przewóz osób i rzeczy dla kierowców, którzy odświeżają swoje uprawnienia, nie kończą się egzaminem. Świadectwo kwalifikacji zawodowej w takiej sytuacji wydawane jest przez ośrodek szkoleniowy na podstawie uczestnictwa w kursie.

Oceń artykuł (2)
5.0
Komentarze
Dodaj komentarz